...

Operat przeciwpożarowy Warszawa

Operat przeciwpożarowy 

Operat przeciwpożarowy to dokument, który z pewnością zainteresuje osoby ubiegające się o zezwolenie na zbieranie, przetwarzanie bądź wytwarzanie odpadów. Określa warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu i jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Dołącza się go do wniosku, którego adresatem jest marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska bądź starosta. Bez prawidłowego opracowania operatu przeciwpożarowego PSP nie wyda pozytywnego postanowienia w zakresie możliwości składowania odpadów. Dokument uzgadnia się więc z powiatowym lub miejskim komendantem PSP. Dzięki specjalnym uprawnieniom możemy go dla Państwa wykonać. W Alfafire zajmujemy się opracowywaniem operatów przeciwpożarowych.

Kto może wykonać operat przeciwpożarowy?

Osoby uprawnione do opracowania operatu przeciwpożarowego, zostały jasno określone prawnie. Jeśli organem wydającym zezwolenie na zbieranie, przetwarzanie bądź wytwarzanie odpadów jest marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska, ten może być sporządzony tylko przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Kiedy organem właściwym jest starosta, operat przeciwpożarowy może sporządzić także inżynier pożarnictwa, czyli osoba z ukończonymi studiami wyższymi w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa.

Co musi zawierać operat przeciwpożarowy – wymagania

Nie jest ściśle określone, jak powinien wyglądać operat przeciwpożarowy. Instalacje oraz obiekty budowlane do zbierania i przetwarzania odpadów powinny być zaprojektowane, wykonane i uruchamiane w taki sposób, aby zniwelować ryzyko powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniać zminimalizowanie rozprzestrzeniania się ognia i dymu. Ponadto konieczne jest zniwelowanie ryzyka przeniesienia się pożaru na sąsiadujące obiekty i tereny, umożliwienie ewakuacji osób, zachowanie nośności konstrukcji w możliwie najdłuższym czasie czy uwzględnienie bezpieczeństwa ratowników. W operacie pożarowym, w części opisowej i graficznej należy jednoznacznie wskazać lokalizację magazynowania odpadów palnych ze wskazaniem sześciocyfrowych kodów odpadów i ich nazwy.

Ważną grupą informacji, które powinny znaleźć się w operacie przeciwpożarowym jest specyfika zakładu i procesu technologicznego. Poniżej przykłady:

  • ochrona przeciwpożarowa w miejscu magazynowania odpadów;

  • charakterystyka pożarowa zbieranych i przetwarzanych odpadów oraz poszczególnych obiektów, linii produkcyjnych czy terenów;

  • sposób zaopatrywania w wodę do gaszenia ognia czy warunki dojazdu pożarowego;

  • wyposażenie zakładu w urządzenia przeciwpożarowe wraz ze sposobem ch konserwacji;

  • procedury postępowania podczas pożaru;

  • zabezpieczenie niebezpiecznych pod względem pożarowym prac.

Operat przeciwpożarowy Warszawa

Opracowanie operatu przeciwpożarowego. Co dalej?

Po utworzeniu przez nas operatu pożarowego, przedkładają go Państwo komendantowi Państwowej Straży Pożarnej na szczeblu miejskim lub powiatowym. Ten przeprowadza kontrolę i decyduje o wydaniu postanowienia na podstawie informacji, czy zostały spełnione wszystkie wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz w obszarze zgodności z warunkami zabezpieczeń ppoż., które zostały zawarte w operacie. W ciągu 14 dni otrzymuje się postanowienie dotyczące zgody na zbieranie lub przetwarzanie odpadów i dalej można starać się o oficjalne zezwolenie na działalność. Niespełnienie warunków oznacza brak zezwolenia na zbieranie odpadów czy przetwarzanie odpadów.

Przygotujemy dla Państwa Operat przeciwpożarowy!

Operat pożarowy jest na tyle rozbudowanym dokumentem, że nie bez powodu jego utworzenie musi być powierzone osobie wykwalifikowanej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. W oparciu o przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także duże doświadczenie tworzymy operat pożarowy zawierający kompleksowo i przejrzyście przedstawione warunki ochrony przeciwpożarowej. Nasza kompleksowa usługa zapewnia wsparcie podczas procedur uzgodnienia operatu i uzyskania zgody. Wystarczy, że dostarczą nam Państwo dokumentację obiektu, którego ma dotyczyć operat. Następnie dokonujemy wizji lokalnej w celu weryfikacji warunków ochrony pożarowej panujących w obiekcie. Po niedługim czasie dostają Państwo gotowy dokument. Cena operatu przeciwpożarowego uzależniona jest od wielu czynników, takich jak wielkość obiektu czy dostępność dokumentacji.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości lub chcieliby dowiedzieć się więcej o operatach przeciwpożarowych, prosimy o kontakt! Jesteśmy do Państwa dyspozycji – odpowiemy na wszelkie pytania.