...

Próbne ewakuacje Warszawa – procedura i ćwiczenia

Nikt nie spodziewa się pożaru lub innego wypadku w pracy mimo, że zdarzają się codziennie w firmach w całym kraju. Lubimy myśleć o naszych miejscach pracy jako o bezpiecznym miejscu, jednak prawda jest taka, że gdy wybuchnie pożar, życie pracowników może być zagrożone. Wszyscy pracownicy zakładu zobowiązani są wiedzieć, jak zachować się w przypadku ewakuacji. Planując regularne ćwiczenia ewakuacyjne przeciwpożarowe, Państwa firma będzie przygotowana na potencjalny pożar, a pracownicy będą mogli bezpiecznie opuścić budynek. Ćwiczenia ewakuacyjne służą nie tylko do przygotowania się na wypadek zwalczania pożaru, ale również szkolą pracowników, jak szybko wyjść z pomieszczeń w nagłych wypadkach. Znajomość procedury ewakuacji powinna być kluczowym elementem szkolenia wszystkich pracowników.

 

 

Ćwiczenia ewakuacji zakładu pracy Warszawa

Próbna ewakuacja Warszawa – podstawa prawna, jak często należy ją przeprowadzać?

Próbną ewakuację należy przeprowadzić zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719) właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.
W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.
W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

 

Czy należy informować Państwową Straż Pożarną o próbnej ewakuacji?

Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

 

Procedura ewakuacji zakładu pracy z AlfaFire

Jak wygląda procedura ewakuacji oraz z jakich etapów składa się przeprowadzenie ewakuacji przez specjalistów? Poniżej znajduje się lista czynności, które wykonujemy podczas oferowanej usługi.

– Ogólna koncepcja kolejności działań, czyli od czego zacząć… Zebranie i uporządkowanie danych o obiekcie.
– Wizja lokalna, zapoznanie się z obiektem, ustalenie dokładnego miejsca pozoracji pożaru, zapoznanie się z dokumentacją budynku (instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, plany ewakuacyjne itp.), systemami znajdującymi się w budynku (SSP – system sygnalizacji pożaru, DSO – dźwiękowy system ostrzegawczy, PWP – przeciwpożarowy wyłącznik prądu).
– Ustalenie terminu ewakuacji.
– Sporządzenie scenariusza.
– Uzgodnienie scenariusza z właściwym Komendantem Miejskim/ Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej (jeśli jest to wymagane).
– Nadzór nad ewakuacją budynku.
– Współpraca z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej (jeżeli będą obecne na miejscu).
– Omówienie przebiegu ewakuacji bezpośrednio po jej zakończeniu z koordynatorami ewakuacji, kierownikami, administratorami bądź właścicielami obiektu.
– Sporządzenie raportu z przebiegu ewakuacji.

Ćwiczenia ewakuacji Warszawa

Czy scenariusz ewakuacji próbnej należy uzgodnić z właściwym Komendantem Straży Pożarnej?

Tak, scenariusz ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Dotyczy to tylko budynków (stref pożarowych) zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych.

 

Scenariusz próbnej ewakuacji w rękach AlfaFire

W AlfaFire sporządzimy scenariusz próbnej ewakuacji i uzgodnimy go z Komendantem Powiatowym (Miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Ustalimy role i obowiązki zespołu ratowniczego. Stworzymy plan komunikacji masowej. Zaplanujemy mapy i trasy ewakuacji. Zapoznamy całą firmę z urządzeniami przeciwpożarowymi w obiekcie takimi jak: system sygnalizacji pożaru, system oddymiania, gaśnice, hydranty itp. Po próbnej ewakuacji przeszkolimy pracowników z obsługi gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych. Pokażemy jak poruszać się w zadymionych pomieszczeniach oraz sporządzimy stosowny protokół.

 

Ćwiczenia ewakuacyjne przeciwpożarowe i problemy, z jakimi się spotykamy

Ćwiczenia ewakuacyjne są doskonałym przykładem „przygotowania się na najgorsze”. Nikt tak naprawdę nie myśli, że firma może stanąć w płomieniach. A wielu z nas nawet nie wie, gdzie w budynku znajdują się wyjścia przeciwpożarowe! Możliwe nawet, że drzwi wyjściowe, których użycie zakłada plan i procedura ewakuacyjna są częściowo zablokowane lub zamknięte. Regularne ćwiczenia przeciwpożarowe ujawnią te problemy.

 

Dostępny czas bezpiecznej ewakuacji – to bardzo ważne!

Jako kryterium do oceny dostępnego czasu bezpiecznej ewakuacji przyjmuje się wystąpienie czynnika krytycznego dla zdrowia i życia ludzi, na skutek przekroczenia jednego z następujących parametrów:
– zasięgu widzialności mniejszego niż 10 m, na wysokości mniejszej lub równej 1,8 m od poziomu drogi ewakuacyjnej,
– temperatury powietrza powyżej 60°C na wysokości mniejszej lub równej 1,8 m od poziomu drogi ewakuacyjnej,
– temperatury gorących gazów pożarowych powyżej 200°C na wysokości mniejszej lub równej 2,5 m od poziomu drogi ewakuacyjnej,
– natężenia promieniowania cieplnego o wartości 2,5 kW/m2 przez czas ekspozycji dłuższy niż 30 s,
– zawartości tlenu poniżej 15%.

 

Próbna ewakuacja Warszawa

Przeprowadzamy symulacje ewakuacji w zaawansowanych programach komputerowych.