...

Przegląd systemu oddymiania Warszawa

Systemy oddymiania Warszawa

Wyposażenie budynków w systemy oddymiania jest prawnym spełnieniem aktualnych przepisów dotyczących wymagań efektywnej, ale przede wszystkim bezpiecznej ewakuacji. Oddymianie dróg ewakuacyjnych, a także obudowanych klatek schodowych gwarantuje bezpieczeństwo ludzi w budynkach. Dlatego tak ważna jest konserwacja i przegląd systemu oddymiania. Najważniejszym rozporządzeniem, w którym mowa jest o oddymianiu, jest Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Nasza firma posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w przeglądach i konserwacji systemu oddymiania w tym klap dymowych sterowanych elektrycznie oraz pneumatycznie.
Systemy oddymiania charakteryzuje stosunkowo niska cena wykonania (w porównaniu do innych systemów np. instalacji tryskaczowej) i bardzo duża efektywność w przypadku wystąpienia pożaru. System oddymiania uchroni przed szkodliwym działaniem gorących i toksycznych dymów. Według statystyk, jako główną przyczyną śmierci osób podczas pożarów w budynkach nie był ogień (poparzenia), a szkodliwy dym.

przegląd systemu oddymiania Warszawa

Jak często powinno się robić przegląd? Konserwacja systemu oddymiania Warszawa

Aby system pracował prawidłowo, a także aby nie dochodziło do alarmów fałszywych, przegląd techniczny systemu oddymiania (czyli sprawdzenie poprawności działania każdego elementu) powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej niż raz w roku. Tu warto także zwrócić uwagę na wytyczne producenta. Często w dokumentacji techniczno-rozruchowej znajduje się informacja o konieczności przeglądu i konserwacji klap dymowych (w szczególności klap dymowych pneumatycznych) 2 razy w roku.

Konserwacja systemu oddymiania z AlfaFire

Nie wszystkie firmy zajmujące się ochroną przeciwpożarową są sobie równe. AlfaFire świadczy wysokiej jakości usługi w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa, specjalizując się w systemach sygnalizacji pożarowej, systemach oddymiania i wszelkich przeglądach PPOŻ.
Nasza doświadczona kadra specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej zaprojektuje i spersonalizuje plan, który będzie dokładnie spełniał Państwa wymagania. Nasza pomysłowość, znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym i zrozumienie wyzwań branżowych prowadzą do wyjątkowych i bezpiecznych wyników.
Zbudowaliśmy zespół wyspecjalizowanych inżynierów i techników pożarnictwa. Ta wysoce wyszkolona siła nie tylko instaluje, ale także konserwuje i zapewnia stałe wsparcie dla Twoich rozwiązań przeciwpożarowych.

Konserwacja systemu oddymiania Warszawa

Jeśli nie masz pewności, jaki system oddymiania zastosować skontaktuj się z nami!

Powiększenie strefy pożarowej dzięki systemowi oddymiania

Zgodnie z § 227 Warunków technicznych, dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem stref pożarowych w wielokondygnacyjnych budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW), pod warunkiem zastosowania:
1) stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych – o 100%;
2) samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu – o 100%.
Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w pkt 1 i 2 dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych o 200%.

Zgodnie z § 230 Warunków technicznych:
1) W budynku jednokondygnacyjnym lub na ostatniej kondygnacji budynku wielokondygnacyjnego wielkości stref pożarowych PM, z wyjątkiem garaży, można powiększyć o 100%, jeżeli budynek nie zawiera pomieszczenia zagrożonego wybuchem i jest wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia oraz zastosowano samoczynne urządzenia oddymiające.
2) W budynku jednokondygnacyjnym wielkości stref pożarowych PM, z wyjątkiem garażu, nie ogranicza się, pod warunkiem zastosowania stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych i samoczynnych urządzeń oddymiających.

 

system oddymiania Warszawa

Gdzie musimy stosować systemy oddymiania dróg ewakuacyjnych?

W budynkach:
1) niskim zawierającym strefę pożarową ZL II,
2) średniowysokim zawierającym strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
3) niskim i średniowysokim, zawierającym strefę pożarową PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 lub pomieszczenie zagrożone wybuchem, należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

 

Przeglądy systemów oddymiania sterowanych pneumatycznie

Nasz doświadczony zespół techników, instalatorów i specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej śledzi ten proces podczas projektowania i montażu komercyjnego lub przemysłowego systemu przeciwpożarowego:
– oceniamy ryzyko pożarowe,
– wykonujemy projekt instalacji systemu oddymiania,
– zbudujemy system wykrywania pożaru (SSP) odpowiedni dla Państwa firmy,
– zapewnimy konserwację twojego systemu PPOŻ.