...

Przegląd drzwi i bram przeciwpożarowych Warszawa

Przeglądy drzwi PPOŻ – ochrona przeciwpożarowa budynków 

Drzwi przeciwpożarowe charakteryzują się znaczną wytrzymałością, a także odpornością na zadziałanie temperatury wyższej niż w przypadku zwykłych drzwi. Przegląd jak i serwis bram i drzwi PPOŻ jest kluczowy, aby zachować bezpieczeństwo budynku na odpowiednim poziomie. Drzwi przeciwpożarowe mają zadanie zatrzymać ogień, który rozprzestrzenia się z drugiej strony – przez określony czas (np. drzwi PPOŻ o oznaczeniu EI30 mają zdolność do szczelności i izolacyjności przez 30 minut, natomiast EI60 – przez 60 minut). Dzięki specjalnej, pęczniejącej w warunkach pożaru uszczelce spowalniają rozprzestrzenianie się dymu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w garażu podziemnym strefy pożarowe o powierzchni powyżej 1500 m2 powinny, w razie pożaru, mieć możliwość oddzielenia ich od siebie i od kondygnacji nadziemnej budynku za pomocą drzwi, bram lub innych zamknięć o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż E I 30.

przegląd drzwi przeciwpożarowych Warszawa

Co ile należy wykonać przeglądy drzwi i bram PPOŻ?

Przeglądy urządzeń przeciwpożarowych (gaśnice, hydranty, ssp, bramy i drzwi ppoż) należy wykonywać nie rzadziej niż raz w roku. W przypadku bramy, która znajduje się na Państwa obiekcie, należy przeczytać dokumentację techniczno-rozruchową wydaną przez producenta bramy, aby dowiedzieć się z jaką częstotliwością producent zaleca przegląd i konserwację drzwi i bram PPOŻ. Naszym zdaniem, najbezpieczniej jest wykonywać przegląd bram oraz drzwi ppoż dwa razy w roku. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przeciwpożarowych drzwi spełniających wymagania bezpieczeństwa biernego przeglądy drzwi i bram przeciwpożarowych powinny przechodzić przeglądy przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę z budowy oraz zasady działania stolarki przeciwpożarowej.

Przegląd drzwi PPOŻ z AlfaFire. Zadbaj o bezpieczeństwo budynku

Zadaniem drzwi przeciwpożarowych jest wydzielenie strefy pożarowej. Regularne wykonywanie przeglądów bram, drzwi oraz okien przeciwpożarowych zapewni długoletnią satysfakcję z użytkowania ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Podczas przeglądu i konserwacji bram, drzwi oraz okien przeciwpożarowych nasz serwisant między innymi: skontroluje oznaczenia tabliczki znamionowej oraz szyby PPOŻ, sprawdzi szyby pod kątem występowania pęknięć, pęcherzy, przebarwień lub zmatowień, uruchomi drzwi w celu sprawdzenia czy wszystkie elementy składowe działają prawidłowo, w przypadku nieprawidłowego działania samozamykaczy dokona ich regulacji, sprawdzi stan powłok lakierniczych, oceni stan uszczelek pęczniejących, poprawności ich zamocowania, a w szczególności przylegania do profili na powierzchniach płaskich oraz na narożach, sprawdzi ogólny stan zamontowanych okuć, a także skontroluje zadziałania elementów blokujących oraz zapadkowych.

Przegląd okresowy i konserwacja bram przeciwpożarowych w Warszawie

Systemy zamknięć przeciwpożarowych muszą być sprawdzane przez użytkownika przynajmniej raz w miesiącu, a wynik testu powinien być przedstawiony w protokołach. Należy wykonać  kontrolę wzrokową urządzeń i podłączeń kablowych pod kątem uszkodzeń zewnętrznych i zanieczyszczeń, a także sprawdzić czy detektory, przyciski zwalniające bramy przeciwpożarowe nie zostały zasłonięte lub zablokowane przez składowanie materiałów. Wprowadzane w obiekcie zmiany budowlane nie mogą utrudniać działania systemu. Jeśli w systemie zamknięć przeciwpożarowych wystąpi uszkodzenie to jest ono sygnalizowane przez diodę umieszczoną w centrali.
Bramy przeciwpożarowe należy zamontować zgodnie z projektem urządzenia, który musi być zatwierdzony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Przegląd drzwi przeciwpożarowych z AlfaFire. Odezwij się po darmową wycenę!

Firma AlfaFire oferuje szeroki zakres usług przeciwpożarowych. Możemy wykonać dla Państwa przegląd konkretnych urządzeń, np. przegląd gaśnic czy przegląd systemu detekcji gazu, jak również przeprowadzić kompleksową usługę bezpieczeństwa PPOŻ i zadbać o wszystkie istotne aspekty związane z ochroną PPOŻ budynku. Jeśli są Państwo zainteresowani, zachęcamy do kontaktu z nami. Z chęcią doradzimy w aspektach związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz wycenimy oferowane przez nas usługi.