Przegląd bram i drzwi PPOŻ

Regularne przeglądy PPOŻ – ochrona przeciwpożarowa budynków. 

 

Drzwi przeciwpożarowe charakteryzują się znaczną wytrzymałością, a także odpornością na zadziałanie temperatury wyższa niż w przypadku zwykłych drzwi. Drzwi przeciwpożarowe mają zadanie zatrzymać ogień, który rozprzestrzenia się z drugiej strony – przez określony czas (np. drzwi PPOŻ o oznaczeniu EI30 mają zdolność do szczelności i izolacyjności przez 30 minut, natomiast EI60 – przez 60 minut). Dzięki specjalnej, pęczniejącej w warunkach pożaru uszczelce spowalniają rozprzestrzenianie się dymu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w garażu podziemnym strefy pożarowe o powierzchni powyżej 1500 m2 powinny, w razie pożaru, mieć możliwość oddzielenia ich od siebie i od kondygnacji nadziemnej budynku za pomocą drzwi, bram lub innych zamknięć o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż E I 30.

 

oświetlenie awaryjne ppoż skarżysko

 

Co ile należy wykonać przeglądy drzwi i bram PPOŻ?

Przeglądy urządzeń przeciwpożarowych (gaśnice, hydranty, ssp, bramy i drzwi ppoż) należy wykonywać nie rzadziej niż raz w roku. W przypadku bramy, która znajduje się na Państwa obiekcie, należy przeczytać dokumentację techniczno-rozruchową wydaną przez producenta bramy, aby dowiedzieć się z jaką częstotliwością producent zaleca przegląd i konserwację drzwi i bram PPOŻ. Naszym zdaniem, najbezpieczniej jest wykonywać przegląd bram oraz drzwi ppoż dwa razy w roku. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przeciwpożarowych drzwi spełniających wymagania bezpieczeństwa biernego przeglądy drzwi i bram przeciwpożarowych powinny przechodzić przeglądy przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę z budowy oraz zasady działania stolarki przeciwpożarowej.

 

 

Jak wygląda przegląd okresowy i konserwacja bram, drzwi oraz okien przeciwpożarowych?

Podczas przeglądu nasz serwisant między innymi: skontroluje oznaczenia tabliczki znamionowej oraz szyby PPOŻ, sprawdzi szyby pod kątem występowania pęknięć, pęcherzy, przebarwień lub zmatowień, uruchomi drzwi w celu sprawdzenia czy wszystkie elementy składowe działają prawidłowo, w przypadku nieprawidłowego działania samozamykaczy dokona ich regulacji, sprawdzi stan powłok lakierniczych, oceni stan uszczelek pęczniejących, poprawności ich zamocowania, a w szczególności przylegania do profili na powierzchniach płaskich oraz na narożach,  sprawdzi ogólny stan zamontowanych okuć, a także skontroluje zadziałania elementów blokujących oraz zapadkowych.

 

Serwis PPOŻ Warszawa – Skarżysko –  przegląd okresowy i konserwacja bram przeciwpożarowych.

Systemy zamknięć przeciwpożarowych muszą być sprawdzane przez użytkownika przynajmniej raz w miesiącu, a wynik testu powinien być przedstawiony w protokołach. Należy wykonać  kontrolę wzrokową urządzeń i podłączeń kablowych pod kątem uszkodzeń zewnętrznych i zanieczyszczeń, a także sprawdzić czy detektory, przyciski zwalniające bramy przeciwpożarowe nie zostały zasłonięte lub zablokowane przez składowanie materiałów. Wprowadzane w obiekcie zmiany budowlane nie mogą utrudniać działania systemu. Jeśli w systemie zamknięć przeciwpożarowych wystąpi uszkodzenie to jest ono sygnalizowane przez diodę umieszczoną w centrali.
Bramy przeciwpożarowe należy zamontować zgodnie z projektem urządzenia, który musi być zatwierdzony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

Jakie jest zadanie drzwi PPOŻ? Przeglądy drzwi PPOŻ Warszawa, serwis PPOŻ Skarżysko-Kamienna

Zadaniem drzwi przeciwpożarowych jest wydzielenie strefy pożarowej. Regularne wykonywanie przeglądów bram, drzwi oraz okien przeciwpożarowych zapewni długoletnią satysfakcję z użytkowania ale przede wszystkim bezpieczeństwo.