...

Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Warszawa

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) to urządzenie, które odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Urządzeniami tymi są m. in.: pompownie pożarowe, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, windy przeznaczone dla ekip ratowniczych, system sygnalizacji pożarowej itp. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu gwarantuje, że podczas pożaru w budynku nie będzie prądu. Powinien być stosowany jako aparat elektryczny typu rozłącznik, zaopatrzony w cewkę wyzwalacza wzrostowego z możliwością zdalnego sterowania w układzie przełącznika faz. W przypadku zaniku napięcia w jednej lub dwóch dowolnych fazach automatycznie przełączy zasilanie cewki wzrostowej na fazę aktywną.

 

Wykonujemy przeglądy przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Warszawie. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na wykonanie usługi!

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Warszawa

Kiedy przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest konieczny?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – przeciwpożarowy wyłącznik prądu musi być zainstalowany w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1.000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem (w tym przypadku bez określenia dolnej granicy kubatury). Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu i być odpowiednio oznaczony. Czy można umieścić ppoż wyłącznik prądu (PWP) w innym miejscu lub zastosować wiele przeciwpożarowych wyłączników prądu? Tak, należy to uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Badanie wyłącznika PPOŻ – jak często należy wykonywać przegląd?

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest zaliczany do urządzenia przeciwpożarowego, zatem przegląd PWP powinien odbyć się nie rzadziej niż raz do roku. Każdy wykonany przegląd powinien być potwierdzony odpowiednim protokołem z przeglądu.

Przegląd i konserwacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu z AlfaFire

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Specjalizujemy się nie tylko w przeglądzie urządzeń, takich jak przeciwpożarowy wyłącznik prądu, ale także w szeroko rozumianym bezpieczeństwie – przeprowadzamy przeglądy systemów oddymiania, gaśnic, hydrantów jak również szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. Nasze grono specjalistów i inżynierów służy pomocą we wszystkich aspektach związanych z ochroną przeciwpożarową. Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu – z chęcią podzielimy się naszą wiedzą i doradzimy rozwiązania skrojone na miarę Państwa potrzeb.