Przegląd hydrantów

Szukasz firmy zajmującej się ochroną przeciwpożarową i BHP w Warszawie? Pewnie uważasz, że wystarczy wpisać w wyszukiwarkę następujące słowa: przeglądy hydrantów Warszawa, badanie wydajności hydrantów Warszawa, przeglądy ppoż. Warszawa. Jednak znalezienie dobrej firmy nie jest takie proste. Zapoznaj się z naszym artykułem na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego i powierz przegląd hydrantów na terenie Warszawy i okolic nam. Hydranty wewnętrzne, ale także i zewnętrzne we właściwym stanie stanowią bardzo efektywne urządzenie do zwalczania pożaru dzięki natychmiastowemu dostępowi do ciągłego zaopatrzenia w wodę. Aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo i uniknąć kar za nieprzestrzeganie przepisów powierz przeglądy i badanie wydajności hydrantów wewnętrznych w Warszawie profesjonalnej firmie przeciwpożarowej – AlfaFire.
Nie wahaj się z nami skontaktować w sprawie wszystkich Twoich potrzeb w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego!

 

 

przeglądy hydrantów PPOŻ Warszawa

Przeglądy hydrantów Warszawa– jak wygląda przegląd hydrantu?

Sprawdzamy dostęp do hydrantu, a także jego lokalizację. Sprawdzamy, czy hydrant jest odpowiednio oznakowany. Porównujemy, czy jest on naniesiony na część graficzną instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Podczas przeglądu hydrantów sprawdzamy czytelność instrukcji. Następnie odkręcamy zawór i sprawdzamy ciśnienie hydrostatyczne, a następnie hydrodynamiczne. Dzięki ciśnieniom jesteśmy w stanie obliczyć wydajność hydrantu. Sprawdzamy sprawność oraz szczelność węży – wykonujemy próby ciśnieniowe 5-cio letnie węży na maksymalne ciśnienie robocze. Po przeglądzie hydrantów oznaczamy hydrant odpowiednią kontrolkę z datą wykonania badania a także terminem kolejnego przeglądu. Po przeprowadzonym przeglądzie i konserwacji hydrantów sporządzamy stosowny protokół.

 

Lepiej zapobiegać — badanie wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych Warszawa — cena, przepisy

Stosowanie hydrantów reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Tam znajdziemy opis, dla jakich budynków hydranty wewnętrzne są wymagane. AlfaFire oferuje kompletne usługi przeciwpożarowe, które obejmują przeglądy i konserwację hydrantów, tryskaczy, gaśnic, systemów sygnalizacji pożarowej i innego sprzętu ochronnego w miastach, takich jak Warszawa czy Skarżysko-Kamienna. Pamiętaj, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo przeciwpożarowe i usługi PPOŻ, należy zawsze zapobiegać. Nie podejmuj niepotrzebnego ryzyka — zadzwoń do nas! Cena badania wydajności hydrantu rozpoczyna się od 10 zł.

 

hydrant poz

Najlepszy sposób na bezpieczeństwo – serwis PPOŻ Warszawa, PPOŻ Warszawa, przeglądy hydrantów Warszawa

Hydrant jest to urządzenie do zwalczania pożaru, które umożliwia bezpośredni pobór wody składające się przede wszystkim ze zwijadła, automatycznego zaworu odcinającego, węża półsztywnego, a także prądownicy.
Hydrant przeciwpożarowy to element wyposażenia budynku, który dostarcza duże ilości wody w bardzo krótkim czasie. To urządzenie zainstalowane na sieci wodociągowej wewnętrznej (lub zewnętrznej – gdy mamy do czynienia z hydrantem zewnętrznym), służącym do poboru wody w celu ugaszenia pożaru. Znajduje się w łatwo dostępnych miejscach, dzięki czemu umożliwia szybkie podawanie wody podczas zagrożenia pożarowego. Jest to również bardzo pomocne dla osób przeszkolonych z obsługi hydrantów a także gaszenia pożarów, ponieważ ułatwia ugaszenie pożaru we wczesnej fazie. Dlatego przeglądy hydrantów przeciwpożarowych są tak ważne, a często się o nich po prostu zapomina.

 

Gdzie wymagane są hydranty? – Badanie wydajności hydrantów Skarżysko-Kamienna

Hydranty 25 należy stosować w budynkach zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi: na każdej kondygnacji w  budynku wysokim i wysokościowym z wyjątkiem kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZLIV, a także na każdej kondygnacji budynku niskiego i średniowysokiego (z wyjątkiem tymczasowych): gdy strefa pożarowa przekracza 200m2 należącym do zagrożenia ludzi ZL I, ZLII i ZL V, oraz gdy strefa pożarowa przekracza 200m2 w budynku średniowysokim, strefa pożarowa przekracza 1000m2 w niskim.

Hydranty 33 należy stosować w garażach: jednokondygnacyjnych zamkniętych o więcej niż 10 stanowiskach oraz w każdym wypadku jeżeli mamy do czynienia z garażem wielokondygnacyjnym.

Hydranty 52 należy stosować w strefach produkcyjno-magazynowych (PM): w przypadku, gdy gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500MJ/m2 a powierzchnia strefy pożarowej przekracza 200m2, w przypadku, gdy gęstość obciążenia ogniowego nie przekracza 500MJ/m2 ale w strefie znajduje się pomieszczenie o powierzchni większej nić 100m2, a gęstość obciążenia ogniowego tego pomieszczenia przekracza 1000m2, a także w przypadku stref pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III oraz ZL V – w budynkach niskich oraz średniowysokich – przy wejściu do pomieszczeń magazynowych i technicznych o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500MJ/m2 o powierzchni przekraczającej 200m2.

 

Hydrant with water hoses and fire extinguish equipment

W niektórych przypadkach należy przeprowadzić badanie wydajności z 2 lub 4 sąsiednich hydrantów

Zgodnie z warunkami technicznymi należy przeprowadzić badanie wydajności 1, 2 lub 4 hydrantów przy jednoczesnym poborze wody na 1 kondygnacji lub w 1 strefie pożarowej. W przypadku budynku niskiego i średniowysokiego, gdzie strefa pożarowa nie przekracza 500m2 – wtedy musimy zbadać wydajność z 1 hydrantu. Jeżeli nasza strefa pożarowa przekracza 3000m2 a gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500MJ/m2 – wtedy musimy zbadać wydajność przy jednoczesnym poborze wody z 4 sąsiednich hydrantów. Taka sama sytuacja dotyczy budynków wysokich i wysokościowych – wtedy badamy z 4 hydrantów na kondygnacjach podziemnych lub powyżej 25m. Jeżeli chodzi o pobór wody z 2 hydrantów, dotyczy to przypadków nie wymienionych powyżej oraz w budynkach wysokich z jedna klatką schodową.

 

Działamy w reżimie sanitarnym...

informacje dotyczące COVID-19

Doskonale zdajemy sobie sprawę z wpływu rozprzestrzeniania się COVID-19 na samopoczucie i działalność naszych pracowników, ich rodzin, klientów, dostawców i naszej społeczności. W związku z tym podjęliśmy wszelkie środki ostrożności, aby Cię chronić i przestrzegać środków higieny wydanych przez władze rządowe. Zapewniamy, że wszyscy nasi pracownicy mają dostęp do niezbędnego sprzętu ochrony osobistej, aby kontrole lub naprawy były przeprowadzane w sposób bezpieczny i z największym szacunkiem dla wszystkich.