Przegląd systemów detekcji gazów

Z czego składa się system detekcji gazów? Przede wszystkim z detektorów gazów. Są to urządzenia przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów. Na system detekcji gazów składają się także: moduły sterujące, zawory odcinające, sygnalizatory optyczne a także sygnalizatory akustyczne oraz zasilacze. Zespół Alfa Fire wykona projekt, który uzgodnimy z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zgodnie z projektem zainstalujemy system detekcji gazów (np. GAZEX). Wykonujemy przeglądy i konserwacje systemów detekcji gazów toksycznych i wybuchowych. Posiadamy odpowiednią wiedze i doświadczenie.

 

 

zabezpieczenia przeciwpożarowe

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne urządzeń, kalibracje/wzorcowania detektorów – PPOŻ Warszawa – PPOŻ Skarżysko-Kamienna

 

Wykonujemy montaż urządzeń oraz okablowania, konserwacja i kontrole okresowe systemów detekcji gazów, uruchomienia systemów GAXEX

 

Zapraszamy do współpracy zarządców nieruchomości, galerii handlowych, garażów podziemnych