Zabezpieczenia ogniochronne w budownictwie

Celem konstrukcyjnych środków ochrony przeciwpożarowej jest zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynkach w przypadku wybuchu pożaru oraz zapewnienie możliwości korzystania z dróg ewakuacyjnych.
Najistotniejszą funkcją przejść przeciwpożarowych jest ograniczanie przedostania się ognia i dymu przez przegrodę przeciwpożarową (strefę przeciwpożarową) jak na przykład mur czy strop. Zdaniem przejścia przeciwpożarowego jest opóźnienie rozprzestrzeniania się ognia do kolejnego pomieszczenia. Dzięki ciągłym szkoleniom z biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych jesteśmy w stanie dobrać odpowiedni produkt do założeń dewelopera.

 

PPOŻ Warszawa

Technologia przeciwpożarowa — wymogi prawne

Wymagania przepisów budowlanych i krajowych przepisów budowlanych uzupełniają różne rozporządzenia, regulaminy, techniczne przepisy budowlane i ogólne normy techniczne. Ponadto wadliwa ochrona przeciwpożarowa jest uważana za celowo ukrytą wadę. Projektanci i wykonawcy mają prawny obowiązek stosowania środków ostrożności podczas całego okresu użytkowania budynku.
Szczegółowe wymagania dla przepustów instalacyjnych określa § 234 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.
Doradzamy, instalujemy i przeprowadzamy konserwację systemów przeciwpożarowych czynnych i biernych, które aktywują się automatycznie i utrzymują klasę odporności ogniowej w budynku.

 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe Warszawa i Skarżysko — zabezpieczenia przejść przeciwpożarowych

Jako firma możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem i setkami wdrożeń na terenie całej Polski. Realizujemy zamówienia związane z bierną ochroną przeciwpożarową. Dzięki ciągłym szkoleniom jesteśmy w stanie świadczyć usługi na najwyższym poziomie, a nasz zespół tworzą wykwalifikowani fachowcy. Współpracujemy tylko z czołowymi producentami specjalizującymi się w systemach przeciwpożarowych posiadających odpowiednie certyfikaty. Używamy certyfikowanych produktów (masy ogniochronne, impregnaty ogniochronne) przeciwpożarowych, które są łatwe w użyciu, bezpieczne i czyste w montażu. Produkty przeciwpożarowe można montować przy użyciu standardowych narzędzi, bez konieczności wygładzania i wypełniania. Ich instalacja wymaga jednak wysiłku. Nasz fachowiec przyjedzie we wskazane miejsce i pomoże w doborze odpowiedniego zabezpieczenia ogniochronnego.

 

Ochrona przeciwpożarowa Warszawa i Skarżysko-Kamienna — obudowy i systemy przeciwpożarowe uszczelniające do ścian i sufitów.

Rozwiązania Alfa Fire gwarantują szybkie, a przede wszystkim całkowicie bezpieczne i niezawodne uszczelnienie w przypadku wybuchu pożaru. Powierz naszym specjalistom:

– Przejścia instalacyjne
– Przejścia rur niepalnych (stalowych)
– Przejścia rur palnych
– Przejścia elektryczne
– Zabezpieczenia ogniochronne dylatacji

 

Przepusty instalacyjne PPOŻ Warszawa

Najczęstsze błędy w wykonywaniu przejść przeciwpożarowych.

Najważniejszą rzeczą w zabezpieczeniach przeciwpożarowych jest sposób, aby pożar nie przedostał się do innej strefy pożarowej, dzięki temu mamy większe szanse na bezpieczną ewakuację. Wiemy, jak ważna jest ewakuacja i jak trudno ewakuować się z budynku podczas zadymienia. Przepusty instalacyjne sprawią, że dym nie przedostanie się do innej strefy pożarowej. Dla nas, najważniejsze to  odpowiednio dobrać produkt. Posiadamy odpowiednią wiedzę w tym temacie, cyklicznie bierzemy udział w szkoleniach z biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Naszym zdaniem najczęstszym błędem w wykonywaniu przejść przeciwpożarowych jest brak zapewnienia izolacji cieplnej podczas zabezpieczeń rur stalowych.

 

Uszczelnienia kabli w ścianach przeciwpożarowych

Uszczelnienia w ścianach przeciwpożarowych są potrzebne, gdy kable lub kanały muszą być prowadzone przez ściany o określonej klasie odporności ogniowej. Aby zachować odpowiednią ochronę odporności ogniowej, konieczne jest fachowe uszczelnienie otworu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia lub dymu.

 

Powłoki pęczniejące — zabezpieczenia ogniochronne, impregnacje

Ta metoda, znana również jako farba pęczniejąca, zapewnia ognioodporność stalowym elementom konstrukcyjnym. Jedną z kluczowych zalet jest to, że powłoki pęczniejące rozszerzają się nawet 100 razy w stosunku do pierwotnej grubości materiału, zapewniając doskonałą ognioodporność poprzez tworzenie bufora między ogniem a elementami stalowymi. Powłoka przejdzie reakcję chemiczną i rozszerzy się pod wpływem ekstremalnych temperatur — ale zanim temperatura stanie się dostatecznie wysoka, aby wpłynąć na integralność stali. Powłoki pęczniejące są świetnym rozwiązaniem, gdy estetyka ma znaczenie dla stali, która jest wystawiona na powszechny dostęp. Produkt nakłada się tak jak farbę, z każdą warstwą zwiększającą ogólną grubość produktu. Ten materiał ognioodporny można również nakładać na drewno konstrukcyjne.

 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe wykładzin podłogowych, dywanów, dekoracji teatralnych – PPOŻ Warszawa

Należy pamiętać, że przepisy przeciwpożarowe jasno mówią, że drogi ewakuacyjne, strefy pożarowe dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, pomieszczenia w których planuje się przebywanie w tym samym czasie ponad 50 osób – muszą posiadać klasę niepalności, a więc zabezpieczenie przeciwpożarowe (impregnacja ogniochronna) tych materiałów jest konieczna. Dzięki ciągłym szkoleniom i poznawaniu nowych technik wykonywania zabezpieczeń przeciwpożarowych jesteśmy w stanie dobrać odpowiedni produkt do założeń inwestora.