...

Zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynkach Warszawa

Zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynkach

Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków są stosowane w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynkach w przypadku wybuchu pożaru oraz zapewnienie możliwości korzystania z dróg ewakuacyjnych.
W skład zabezpieczeń PPOŻ wchodzą przejścia przeciwpożarowe, których najistotniejszą funkcją jest ograniczanie przedostania się ognia i dymu przez przegrodę przeciwpożarową (strefę przeciwpożarową) jak na przykład mur czy strop. Zadaniem przejścia przeciwpożarowego jest opóźnienie rozprzestrzeniania się ognia do kolejnego pomieszczenia. Dzięki ciągłym szkoleniom z biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych jesteśmy w stanie dobrać odpowiedni produkt do założeń dewelopera.

 

zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków Warszawa

Zabezpieczenia przeciwpożarowe – wymogi prawne

Wymagania przepisów budowlanych i krajowych przepisów budowlanych uzupełniają różne rozporządzenia, regulaminy, techniczne przepisy budowlane i ogólne normy techniczne. Ponadto wadliwe zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków są uważane za celowo ukrytą wadę. Projektanci i wykonawcy mają prawny obowiązek stosowania środków ostrożności podczas całego okresu użytkowania budynku.
Szczegółowe wymagania dla przepustów instalacyjnych określa § 234 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zabezpieczenia przeciwpożarowe tj. przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.
Doradzamy, instalujemy i przeprowadzamy konserwację systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych czynnych i biernych, które aktywują się automatycznie i utrzymują klasę odporności ogniowej w budynku.

Kluczowe zabezpieczenia PPOŻ budynków – przejścia przeciwpożarowe

Jako firma możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem i setkami wdrożeń na terenie całej Polski. Realizujemy zamówienia związane z biernymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Dzięki ciągłym szkoleniom jesteśmy w stanie świadczyć usługi na najwyższym poziomie, a nasz zespół tworzą wykwalifikowani fachowcy. Współpracujemy tylko z czołowymi producentami specjalizującymi się w systemach przeciwpożarowych posiadających odpowiednie certyfikaty. Używamy certyfikowanych produktów (masy ogniochronne, impregnaty ogniochronne) przeciwpożarowych, które są łatwe w użyciu, bezpieczne i czyste w montażu. Produkty przeciwpożarowe można montować przy użyciu standardowych narzędzi, bez konieczności wygładzania i wypełniania. Ich instalacja wymaga jednak wysiłku. Nasz fachowiec przyjedzie we wskazane miejsce i pomoże w doborze odpowiedniego zabezpieczenia ogniochronnego.

 

Poza zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku, oferujemy także:

 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe w Warszawie – obudowy i systemy uszczelniające do ścian i sufitów

Rozwiązania AlfaFire gwarantują szybkie, a przede wszystkim całkowicie bezpieczne i niezawodne uszczelnienie w przypadku wybuchu pożaru. Powierz naszym specjalistom:

  • Przejścia instalacyjne
  • Przejścia rur niepalnych (stalowych)
  • Przejścia rur palnych
  • Przejścia elektryczne
  • Zabezpieczenia ogniochronne dylatacji
zabezpieczenia ppoż budynków Warszawa

Najczęstsze błędy w wykonywaniu przejść przeciwpożarowych

Najważniejszą rzeczą w zabezpieczeniach przeciwpożarowych w budownictwie jest sposób, aby pożar nie przedostał się do innej strefy pożarowej. Dzięki temu mamy większe szanse na bezpieczną ewakuację, która nie jest łatwym zadaniem podczas zadymienia budynku. Przepusty instalacyjne sprawią, że dym nie przedostanie się do innej strefy pożarowej. Dla nas, najważniejsze to odpowiednio dobrany produkt. Posiadamy odpowiednią wiedzę w tym temacie, cyklicznie bierzemy udział w szkoleniach z biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Naszym zdaniem najczęstszym błędem w wykonywaniu przejść przeciwpożarowych jest brak zapewnienia izolacji cieplnej podczas zabezpieczeń rur stalowych.

Uszczelnienia kabli w ścianach przeciwpożarowych

Uszczelnienia w ścianach przeciwpożarowych są potrzebne, gdy kable lub kanały muszą być prowadzone przez ściany o określonej klasie odporności ogniowej. Aby zachować odpowiednią ochronę odporności ogniowej i zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia lub dymu, konieczne jest fachowe uszczelnienie otworu.

Powłoki pęczniejące — zabezpieczenia ogniochronne, impregnacje

Ta metoda, znana również jako farba pęczniejąca, zapewnia ognioodporność stalowym elementom konstrukcyjnym. Jedną z kluczowych zalet jest to, że powłoki pęczniejące rozszerzają się nawet 100 razy w stosunku do pierwotnej grubości materiału, zapewniając doskonałą ognioodporność poprzez tworzenie bufora między ogniem a elementami stalowymi. Powłoka przejdzie reakcję chemiczną i rozszerzy się pod wpływem ekstremalnych temperatur — ale zanim temperatura stanie się dostatecznie wysoka, aby wpłynąć na integralność stali. Powłoki pęczniejące są świetnym rozwiązaniem, gdy estetyka ma znaczenie dla stali, która jest wystawiona na powszechny dostęp. Produkt nakłada się tak jak farbę, z każdą warstwą zwiększającą ogólną grubość produktu. Ten materiał ognioodporny można również nakładać na drewno konstrukcyjne.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe wykładzin podłogowych, dywanów, dekoracji teatralnych

Należy pamiętać, że przepisy przeciwpożarowe jasno mówią, że drogi ewakuacyjne, strefy pożarowe dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, pomieszczenia w których planuje się przebywanie w tym samym czasie ponad 50 osób – muszą posiadać klasę niepalności, a więc zabezpieczenie przeciwpożarowe (impregnacja ogniochronna) tych materiałów jest konieczna. Dzięki ciągłym szkoleniom i poznawaniu nowych technik wykonywania zabezpieczeń przeciwpożarowych jesteśmy w stanie dobrać odpowiedni produkt do założeń inwestora.