AlfaFire - Inżynieria Pożarowa

Scenariusz pożarowy – czym jest i kiedy należy wykonać jego aktualizację?

Czym jest scenariusz pożarowy?

Scenariusz pożarowy to opis sekwencji możliwych w czasie pożaru zdarzeń. W scenariuszu pożarowym zawarte są informacje o wszystkich zabezpieczeniach zainstalowanych w analizowanym obiekcie oraz sposób w jaki oddziałują na siebie. W scenariuszu pożarowym zawarty jest opis potencjalnych zagrożeń a także rozwiązania organizacyjne, które będą pożądane do prawidłowego funkcjonowania zabezpieczeń ppoż.

(więcej…)

Pożary paneli fotowoltaicznych

Fotowoltaika jest jednym z najprostszych do instalacji źródeł energii odnawialnej, dzięki czemu zyskuje na popularności.
Jak wiemy instalacja fotowoltaiczna służy do pozyskiwania energii ze słońca. Zestaw fotowoltaiczny składa się z: paneli fotowoltaicznych, inwertera – urządzenia zamieniającego prąd stały na zmienny, konstrukcji nośnej, okablowania, zabezpieczeń po stronie prądu stałego i zmiennego oraz akumulatorów.

(więcej…)

Historia tryskaczy na przestrzeni dziejów

Ogień jest jednym z podstawowych i najważniejszym żywiołem w naszym nowoczesnym życiu. Towarzyszy on nam od dziesiątków tysięcy lat, jednak na przestrzeni czasu nauczyliśmy się go kontrolować. Jednak czasami wyrywa się on z pod kontroli i niszczy wszystko na swojej drodze…

(więcej…)

Zabezpieczenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów to prace mogące powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu.

(więcej…)

Jak działa wskaźnik zadziałania i co to jest?

Wskaźnik zadziałania jest to urządzenie z diodą, które jest przeznaczone do optycznego wskazania wzbudzenia czujki lub grupy czujek systemu sygnalizacji pożarowej, do której jest podłączony.
Wiele czujek znajduje się nad kasetonami podsufitowymi, na suficie czyli pomiędzy kasetonem a sufitem, lub w kanałach wentylacyjnych – są po prostu niewidoczne.

(więcej…)

Przeglądy klap dymowych pneumatycznych Warszawa

Systemy oddymiania pneumatycznego stały się bardzo popularne z powodu niskiej awaryjności, niskiej ceny wykonania projektu a także elementów systemu oddymiania pneumatycznego. W przypadku wystąpienia pożaru, systemy oddymiania pneumatyczne, a także elektryczne charakteryzują się dużą skutecznością odprowadzania dymu ze strefy objętej pożarem.

(więcej…)

Przegląd węży na maksymalne ciśnienie robocze

Firma Alfafire wykona dla Państwa pomiar ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowych zgodnie z Polskimi Normami. Próby ciśnieniowe węży hydrantowych (wymagane raz na 5 lat) wykonujemy na miejscu używając profesjonalnego i certyfikowanego sprzętu przeznaczonego do tego celu. Po każdym badaniu sporządzany protokoły powykonawcze, które są akceptowane przez ubezpieczycieli i organ Państwowej Straży Pożarnej.
(więcej…)

Oznakowanie ewakuacyjne – usługi PPOŻ Warszawa

W myśl obowiązujących przepisów jednym z najważniejszych aspektów w przypadku zagrożenia pożarowego w obiekcie budowlanym jest zapewnienie jego użytkownikom możliwości niezakłóconej ewakuacji do wyznaczonej strefy bezpiecznej. Strefa ta jest zazwyczaj zlokalizowana na zewnątrz obiektu w bezpiecznej odległości od zagrożonej strefy. Na drogach ewakuacji przeszkodę stanowić może zadymienie, które znacznie utrudnia, a czasem nawet uniemożliwia opuszczenie budynku.

(więcej…)

Klasyfikacja pożarowa budynków i stref pożarowych

Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru a w razie jego wystąpienia zapewniający zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas, ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku oraz na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe, a także możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób i uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych. 

(więcej…)