...

AlfaFire - Inżynieria Pożarowa

Systemy gaszenia gazem

System gaszenia gazem. Jakie wyróżniamy systemy gaszenia gazem?

Zabezpieczenia przeciwpożarowe stają się coraz bardziej zaawansowane i jednocześnie skomplikowane. Jednym z innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie gaszenia pożarów jest system gaszenia gazem. Projektowany w celu skutecznego i szybkiego gaszenia pożarów, zwłaszcza w miejscach, gdzie tradycyjne metody mogą być nieskuteczne, niebezpieczne oraz powodować zbyt duże straty materialne. W poniższym artykule przyjrzymy się rodzajom systemów gaszenia gazem, ich zastosowaniom oraz korzyściom wynikającym z ich użycia.

(więcej…)

Jak działa czujnik dymu, gazu i czadu

Jak działa czujnik dymu, gazu i czadu? Jakie są między nimi różnice?

Dbając o bezpieczeństwo budynku, a także osób w nim przebywających wykorzystuje się obecnie monitoring i różnego rodzaju systemy alarmowe. Czy istnieją jednak inne zagrożenia, o których powinniśmy pamiętać, a są niemniej istotne? Oczywiście, że tak! Zaliczyć do nich można na przykład pożar lub niebezpieczeństwo związane ze stężeniem w powietrzu trujących dla człowieka substancji, których źródło może znajdować się wewnątrz pomieszczeń. Tu z pomocą przychodzą sygnalizatory – czujniki. Na polskim rynku dostępna jest szeroka oferta sygnalizatorów, które służą do ciągłego kontrolowania stężenia niebezpiecznych substancji w powietrzu. Mowa o czujnikach dymu, gazu i czadu. Jak działają? Czym się różnią? Czy warto w nie inwestować? O tym w dalszej części artykułu. 

(więcej…)

Przepisy pożarowe dla budynków

Przepisy pożarowe dla budynków

W kontekście zagrożenia pożarem powinniśmy dążyć do osiągnięcia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, tak by ograniczyć zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia. Ochrona przeciwpożarowa budynków jest jednym z kluczowych aspektów bezpieczeństwa publicznego. Osiągnąć ją można dzięki stosowaniu zasad prewencji w postaci przepisów, norm i wiedzy, z wykorzystaniem zabezpieczeń technicznych oraz sprawnego systemu ratownictwa. W poniższym artykule przyjrzymy się aktualnym przepisom pożarowym, wymaganiom.

 

(więcej…)

Uzgodnienia ppoż projektu budowlanego

Uzgodnienia PPOŻ projektu budowlanego

Projekty budowlane muszą uwzględniać spełnienie wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Wymagania te dotyczą między innymi klasy pożarowej budynku, odporności ogniowej elementów, odległości od innych obiektów czy wyposażenia w odpowiednie urządzenia i instalacje.

Uzgodnienie projektu budowlanego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych ma na celu weryfikację przyjętych założeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokonuje się go w toku wzajemnej współpracy z projektantem w trakcie sporządzania projektu. Powinno podejść się do niego rzetelnie, poszukując najbardziej optymalnych pod względem pożarowym rozwiązań projektowych.

(więcej…)

Zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych

Zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych

Odpowiednie zabezpieczenia ogniochronne to warunek konieczny oddania obiektów do użytku. Wykonywane są nie tylko w budynkach użyteczności publicznej, ale także biurowych, przemysłowych czy mieszkalnych. Podczas pożaru pod wpływem wysokiej temperatury konstrukcja obiektu narażona jest na nagłe i znaczące obniżenie nośności/wytrzymałości. Zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji mogą ochronić budynek i osoby znajdujące się w nim przed potencjalnym zagrożeniem zdrowia i życia, minimalizując przy tym ryzyko strat materialnych. Jaką metodę wybrać, by osiągnąć wysoki poziom odporności ogniowej i zabezpieczenie konstrukcji stalowych przed pożarem?  Zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem. 

 

(więcej…)

Jaka gaśnica do domu

Jaka gaśnica do domu? Co sprawdzi się w obiektach o niskim zagrożeniu pożarowym?

Bezpieczeństwo zawsze powinno być priorytetem, dlatego warto być przygotowanym na ewentualny pożar posiadając odpowiednie wyposażenie przeciwpożarowe i wiedzę w tym zakresie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa domowników oraz ochrony mienia nawet niewielka gaśnica może być kluczowa – znacząco przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się ognia oraz ograniczyć ewentualne szkody. W poniższym artykule przyjrzymy się rodzajom gaśnic dostępnych na rynku i zastanowimy się, które z nich najlepiej spełnią swoją rolę w określonych sytuacjach. (więcej…)

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego. Jakie spełnia funkcje w budownictwie?

Bezpieczeństwo jest zawsze priorytetem. Jednym z kluczowych elementów zapewniających ochronę w budownictwie przed pożarami są ściany oddzielenia przeciwpożarowego, często nazywane zamiennie ścianami ogniowymi lub ścianami ppoż. To niezwykle istotny element każdego projektu budowlanego, który pełni wiele funkcji. W poniższym artykule przyjrzymy się dokładniej roli, znaczeniu i projektowi ścian oddzielenia przeciwpożarowego.

(więcej…)

natrysk przeciwpożarowy

Natrysk ogniochronny. Czym jest i jak działa natrysk przeciwpożarowy?

W dziedzinie ochrony przeciwpożarowej istnieje wiele innowacyjnych rozwiązań, które mają na celu minimalizację ryzyka pożarowego i zwiększenie bezpieczeństwa w budynkach oraz innych obiektach. Jednym ze skutecznych rozwiązań jest natrysk ogniochronny, znany również jako natrysk przeciwpożarowy. W poniższym artykule dowiemy się, czym dokładnie jest i jak działa.

(więcej…)

Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem

Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem

Strefa zagrożenia wybuchem to obszar, gdzie może występować mieszanina substancji łatwo palnych z powietrzem lub innymi utleniaczami o stężeniu zawartym pomiędzy granicami dolnej i górnej wybuchowości. 

Nie wszystkie obszary zagrożone wybuchem są tak samo niebezpieczne, dlatego dzieli się je na strefy, tak by ułatwić dobór odpowiednich przyrządów, jak również projektowanie odpowiednich instalacji. Urządzenia wykorzystywane w zdefiniowanej strefie niebezpiecznej również muszą spełniać wymagania przypisanej kategorii urządzeń lub poziomu zabezpieczenia urządzeń.

(więcej…)

Zabezpieczenia przeciwpożarowe w szkole

Zabezpieczenia przeciwpożarowe w szkole

W trosce o zdrowie i życie najmłodszych, przepisy przeciwpożarowe stanowią istotny element funkcjonowania wszystkich placówek oświatowych w Polsce. Zabezpieczenia przeciwpożarowe w szkole odgrywają kluczową rolę w minimalizowaniu ryzyka pożaru i umożliwieniu szybkiej ewakuacji. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe trzeba traktować poważnie, a co za tym idzie – znać obowiązujące zasady podczas ewakuacji, poprawnie reagować na alarm i rozpoznawać znaki ochrony przeciwpożarowej umieszczone w budynku. W poniższym artykule przyjrzymy się przepisom ppoż w szkołach oraz metodom ochrony najmłodszych, w tym sposobom postępowania na wypadek pożaru.  (więcej…)