...

Natrysk ogniochronny. Czym jest i jak działa natrysk przeciwpożarowy?

natrysk przeciwpożarowy

Natrysk ogniochronny. Czym jest i jak działa natrysk przeciwpożarowy?

W dziedzinie ochrony przeciwpożarowej istnieje wiele innowacyjnych rozwiązań, które mają na celu minimalizację ryzyka pożarowego i zwiększenie bezpieczeństwa w budynkach oraz innych obiektach. Jednym ze skutecznych rozwiązań jest natrysk ogniochronny, znany również jako natrysk przeciwpożarowy. W poniższym artykule dowiemy się, czym dokładnie jest i jak działa.

Czym jest natrysk ogniochronny?

Natrysk ogniochronny to system ochrony przeciwpożarowej, który polega na aplikacji specjalnych ognioodpornych materiałów w postaci natrysku na powierzchnię budynku i jego elementów konstrukcyjnych. Materiały te tworzą na powierzchni warstwę ochronną, która jest w stanie skutecznie opóźnić rozprzestrzenianie się ognia. Natrysk ogniochronny zabezpiecza elementy przed oddziaływaniem ognia w wymaganym przez przepisy okresie czasu. Czas ten oznaczony jest dużą literą R i liczbą minut np. R120. Jest zwykle stosowany na elementach stalowych, żelbetowych i drewnianych takich jak belki, słupy, ściany, stropy oraz na różnych innych materiałach budowlanych. Zabezpieczenie stosuje się wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Jest od wielu lat stosowany z powodzeniem jako zamiennik obudowy z płyt ogniochronnych czy malowania farbami pęczniejącymi.

Natrysk ogniochronny znajduje szerokie zastosowanie ze względu na swoje zalety użytkowe (m.in. trwałość), jak również szybkość i łatwość realizacji. W zależności od systemu, składa się w różnych proporcjach, z cementu, wermikulitu, wełny skalnej, plastyfikatorów. 

 

Jak działa natrysk przeciwpożarowy?

Wykonana izolacja ogniochronna zapewniając odpowiednią izolacyjność termiczną, utrzymuje stałą grubość w czasie trwania pożaru (nie podlega pęcznieniu). Po naniesieniu materiał twardnieje, tworząc skuteczną barierę. Tworzy na powierzchni szczelną i zwartą powłokę, która izoluje element – chroni go przed nadmiernym nagrzewaniem. Tym samym wydłuża czas zachowania nośności konstrukcji w trakcie pożaru – czyli czas na bezpieczną ewakuację i podjęcie sprawnej akcji ratunkowej oraz działań zmierzających do ochrony mienia.

 

Technologie natrysku ogniochronnego

Technologia wykonywania natrysku ogniochronnego jest dobierana do wymaganej klasy odporności ogniowej obiektu, warunków, zagrożenia wybuchem pożaru i potencjalnej szybkości rozprzestrzeniania się ognia. 

Aplikacja masy na mokro zwiększa jej wytrzymałość mechaniczną – to rozwiązanie stosowane w bardzo wymagających warunkach, czyli przykładowo w zakładach przemysłowych czy tunelach. Dzięki konsystencji przypominającej błoto, masę można sprawnie i estetycznie wygładzić. Technologia jest nieco trudniejsza niż aplikacja na sucho, bo wymaga obecności maszyny, która doda do materiału bazowego wodę.

Aplikacja na sucho sprawdza się w standardowych warunkach, jest często realizowana na budowach obiektów mieszkalnych i usługowych. Masę łatwiej się nakłada, a agregaty są mniejsze, lżejsze, więc sprawnie można je przetransportować nawet na dużą wysokość. Zaletą technologii jest łatwiejsze utrzymanie czystości otoczenia podczas realizacji prac, natomiast wiąże się z nią powstawanie sporej ilości pyłu.

Do warunków i wymagań dobiera się także preparat (różniący się przyczepnością do podłoża czy współczynnikiem przewodzenia ciepła) i grubość powłoki. W tym przypadku ważny jest współczynnik masywności przekroju elementu, temperatura krytyczna materiału i wymagana klasa odporności ogniowej.

Natrysk przeciwpożarowy wymaga odpowiedniego przygotowania podłoża poprzez zastosowanie kompatybilnej warstwy antykorozyjnej nie wchodzącej w reakcję z zaprawą ogniochronną.

 

Sprawdź PPOŻ Warszawa

 

Natrysk przeciwpożarowy – zalety

Zabezpieczanie konstrukcji metodą natrysku przeciwpożarowego jest skuteczną metodą w zarówno standardowych, jak i bardzo trudnych warunkach. Dzięki możliwości zastosowania grubej powłoki można uzyskać klasę nośności ogniowej nawet R360. Jednocześnie ciężar powłoki jest pomijany przy wykonywaniu obliczeń statycznych. Masę aplikuje się bardzo sprawnie na dużych i małych powierzchniach. Ta metoda pozwala także skutecznie zabezpieczyć elementy konstrukcyjne o małym przekroju i o dużym współczynniku masywności oraz wytworzone z dwóch różnych materiałów. Ogromną zaletą jest relatywnie niski nakład pracy i czasu w wykonanie zabezpieczenia – zwłaszcza w porównaniu z malowaniem farbami pęczniejącymi czy też z przygotowaniem obudowy z płyt. To przekłada się na niższą cenę zabezpieczenia ppoż. Powłoka natrysku cechuje się też dobrą izolacyjnością termiczną i ma właściwości dźwiękochłonne. Tym samym zyskujemy kilka rozwiązań w jednym, czyli zarówno zabezpieczenie ppoż., jak i barierę akustyczną.

 

Gdzie znajduje zastosowanie natrysk ogniochronny?

Specyfika natrysku ogniochronnego sprawia, że używany jest głównie do operacji wykonywanych we wnętrzach pomieszczeń. W innym przypadku warstwy natrysku wymagają wykonania dodatkowego zabezpieczenia w postaci nałożenia ochronnej powłoki farby. Natryski ppoż. są stosowane w przypadku występowania następujących rozwiązań przestrzennych:

  • miejsca o podwyższonym ryzyku pożarowym, tj. budynki przemysłowe, gdzie występują wysokie temperatury i potencjalnie niebezpieczne substancje;
  • hale o konstrukcji stalowej;
  • stalowe konstrukcje w przemyśle chemicznym;
  • sale kinowe, aule jako zabezpieczenie p.poż. konstrukcji trybun;
  • obiekty zabytkowe wzmacniane konstrukcją stalową, podlegające modernizacji wymagające dostosowania do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej;
  • pozostałe konstrukcje stalowe oraz żelbetowe wymagające utrzymania nośności w sytuacji pożarowej.

Natrysk ogniochronny znany jako natrysk przeciwpożarowy, to skuteczne narzędzie w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Masz pytania dotyczące natrysku ogniochronnego? Zapraszamy do kontaktu, chętnie na nie odpowiemy.