...

Przegląd węży na maksymalne ciśnienie robocze

Przegląd węży na maksymalne ciśnienie robocze

Firma Alfafire wykona dla Państwa pomiar ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowych zgodnie z Polskimi Normami. Próby ciśnieniowe węży hydrantowych (wymagane raz na 5 lat) wykonujemy na miejscu używając profesjonalnego i certyfikowanego sprzętu przeznaczonego do tego celu. Po każdym badaniu sporządzany protokoły powykonawcze, które są akceptowane przez ubezpieczycieli i organ Państwowej Straży Pożarnej.

Co ile trzeba wykonać próby ciśnieniowe węży hydrantowych?

Próbę ciśnieniową węża na maksymalne ciśnienie robocze należy wykonać raz na 5 lat, lub gdy istnieje prawdopodobieństwo, że wąż jest uszkodzony.

Jakie węże należy poddać próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze?

Próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze należy wykonać co 5 lat wszystkim wężom, zarówno półsztywnym jak i płasko składanych, o każdych średnicach (25mm, 33mm, 52mm i większe). Wykonujemy także przeglądy, badania wydajności i pomiar ciśnienia w hydrantach, sprawdź naszą ofertę.

Dlaczego warto wybrać właśnie naszą firmę?

Nasza firma alfafire.pl działa profesjonalnie, a nasi serwisanci posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej (m.in. przegląd i legalizacja gaśnic Warszawa, badanie wydajności hydrantów, przeglądy systemu sygnalizacji pożaru i dźwiękowych systemów ostrzegawczych, przeglądy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i wiele innych.) Nasz sprzęt posiada wszystkie wymagane certyfikaty, a ceny naszych usług są wyjątkowo konkurencyjne.

Próby ciśnieniowe węży hydrantowych Warszawa Wawer i okolice

Jaka jest podstawa prawna wykonania prób ciśnieniowych węży hydrantowych (PPOŻ Warszawa)?

Podstawą prawną są Polskie Normy EN 671-1 i EN 671-2, a także Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Badanie prób ciśnieniowych węży na maksymalne ciśnienie robocze należy wykonać minimum raz na 5 lat. Nasza firma podczas badania wydajności hydrantów wpisuje w protokół węże i ocenia, czy wąż zakwalifikowany jest do badania próby ciśnieniowej, a jeśli nie to wskazuje kiedy takie badanie należy wykonać.

Jakie jest maksymalne ciśnienie, którym należy poddać wąż hydrantowy obowiązkowemu pięcioletniemu badaniu?

Maksymalne ciśnienie robocze, którym jest poddawany wąż hydrantowy wynosi 1,2 MPa. Nasze przeglądy węży hydrantowych wykonujemy na miejscu u klienta, a obiekt pozostawiamy w stanie nienaruszonym, każdy wąż, który nie przejdzie pozytywnie próby zostaje niezwłocznie zastąpiony nowym wężem hydrantowym. W czasie badania danego węża instalacja hydrantowa pozostaje cały czas sprawna, gdyż badany wąż zastępujemy wężem zastępczym. Po każdym badaniu i próbie ciśnieniowej wąż hydrantowy zostaje odpowiednio oznakowany. Dokumentację fotograficzną dołączamy do każdego protokołu.

Co zawiera protokół z badania węży hydrantowych na maksymalnie ciśnienie robocze?

Nasze protokoły są jasne i czytelne. Akceptowane przez urzędy kontrolujące, a także ubezpieczycieli. Posiadają niezbędne informację, takie jak: datę i miejsce wykonania badania, metodę wykonania badania oraz ciśnienie robocze podczas badania węży hydrantowych. Protokoły z przeglądów węży na maksymalne ciśnienie zawierają wnioski konserwatora oraz uwagi i spostrzeżenia oraz przewidywaną datę kolejnej próby węży hydrantowych na maksymalne ciśnienie robocze.

serwis ppoż warszawa
alfafire.pl – serwis ppoż warszawa

Gdzie wykonujemy badanie węży hydrantowych na maksymalne ciśnienie robocze (jakie miasta obsługujemy)?

Nasza firma posiada dwa oddziały. Pierwszy w województwie mazowieckim i to właśnie ten rejon obsługujemy (m.in. Warszawa, Otwock, Józefów, Wiązowna, Pruszków, Wołomin, Zielonka, Marki,Legionowo, Piaseczno), natomiast drugi oddział ulokowany jest w Skarżysku-Kamiennej w województwie świętokrzyskim i obsługuje takie miasta jak: Skarżysko-Kamienna, Kielce, Radom, Suchedniów, Przysucha, Starachowice, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski). Odległość nie jest dla nas problemem, dlatego jeżeli Państwa firma znajduje się w innym obszarze, zachęcamy do kontaktu. Odległość nie jest dla nas żadnym problemem.

Próby ciśnieniowe węży hydrantowych – cena

Ceny wykonania próby ciśnieniowej węży hydrantowych zależą przede wszystkim od ilości węży i zaczynają się od 8 zł netto za badanie węża na maksymalne ciśnienie robocze. Naszym klientom gwarantujemy darmowy dojazd do miejsca wykonania próby ciśnieniowej węży hydrantowych. Prosimy o kontakt w celu przesłania dla Państwa szczegółowej oferty.

 

Skontaktuj się z nami!