...

Przejścia przeciwpożarowe i przepusty. Czym są i dlaczego warto je stosować?

przejścia przeciwpożarowe przez ściany

Przejścia przeciwpożarowe i przepusty. Czym są i dlaczego warto je stosować?

Bezpieczeństwo zawsze powinno stawiać się na pierwszym miejscu. Niestety nie zawsze tak jest – często nie zwraca się uwagi na zabezpieczenia przeciwpożarowe…  Ich brak, niepoprawna instalacja lub uszkodzenia mogą  być przyczyną pożaru. Trzeba wiedzieć, że niebezpieczeństwo pożaru może nas spotkać dosłownie na każdym kroku! Jednym z zabezpieczeń przeciwpożarowych są przejścia ppoż, znane również jako przepusty instalacyjne czy przepusty ogniowe. O tym, czym dokładnie są, jakie są ich rodzaje i dlaczego warto je stosować opowiemy w dalszej części artykułu. 

Przejścia ppoż – przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne, znane również jako przejścia ppoż czy przepusty ogniowe to odpowiednio uszczelnione i zabezpieczone miejsca przejść instalacji rur, przewodów elektrycznych i teletechnicznych przez przegrody stanowiące oddzielenie przeciwpożarowe stref, takie jak ściany czy stropy. 

Dlaczego stosuje się przejścia przeciwpożarowe przez ściany?

Zadaniem przepustów ogniowych jest stworzenie bariery, która w czasie uniemożliwi przedostanie się ognia, dymu i gazów pożarowych przez przegrodę taką jak strop czy ściana. W warunkach pożaru zadaniem przepustu jest zachowanie takiej odporności ogniowej, jak przegroda, w której został wykonany. Przepust należy traktować jako punkt ingerujący w konstrukcję ścian i stropów. Jeśli nie zostanie odpowiednio wykonany i zabezpieczony, będzie stwarzać zagrożenie rozprzestrzeniania ognia, dymu i gazów pożarowych. Najlepiej byłoby uwzględnić specyfikę przepustów już na etapie projektowania budynku i przewidzieć dla nich odpowiednie środki biernej ochrony pożarowej.

W zależności od typu przepustu oraz wielkości otworu przepustu instalacyjnego dostosowuje się odpowiedni produkt ognioochronny. Materiały zabezpieczające ściany oddzieleń przeciwpożarowych powinny posiadać odpowiednie parametry techniczne, atesty oraz certyfikaty.

Przepusty instalacyjne – typy

Przejścia ppoż. dzielą się na 3 podstawowe typy. Pierwszy to rodzaj medium transportowanego w konkretnej instalacji – przepusty instalacji sanitarnych (rury) lub elektrycznych (przewody). Drugi to stopień palności materiałów, z których została wykonana instalacja – palne i niepalne. Trzeci typ przejść instalacyjnych wykorzystuje kryterium wymiarów geometrycznych  instalacji przechodzących przez przegrodę.

Przegląd drzwi i bram przeciwpożarowych Warszawa

Rodzaje przejścia ppoż.

Właściwości przejścia ppoż. powinny być dostosowane do sposobu reakcji danej instalacji na ogień. Poniżej przykłady kilku rodzajów przepustów, które dobierane są na podstawie przewodu i poziomu odporności oddzielenia strefy pożarowej. 

  • Przepusty rur palnych z materiałów takich jak PP, PVC, PE, a także mieszanki tych tworzyw. Dla ochrony przeciwpożarowej stosuje się w tym przypadku ttakie zabezpieczenia jak kasety ochronne, kołnierze, pęczniejące opaski, bandaże ognioochronne, a także pęczniejące masy uszczelniające.
  • Przepusty rur niepalnych – pomiędzy rurą a ścianą czy stropem powinien znaleźć się materiał izolujący, taki jak wełna mineralna lub mieszanki mineralne. Często stosowanym zabiegiem jest także pokrycie zewnętrznej powierzchni rury pęczniejącą farbą ogniochronną.
  • Przepusty elektryczne – kable elektryczne zabezpieczane są przede wszystkim wełną mineralną, różnego rodzaju zaprawami ogniochronnymi, a także elementami poliuretanowymi, które mają właściwości pęczniejące.
  • Przepusty kombinowane – przez jedną przegrodę przechodzą jednocześnie instalacje różnego rodzaju. Przestrzeń przegrody wypełnia się wówczas wełną mineralną i różnego rodzaju zaprawami, które będą mogły wypełnić wszelkie wypustki. 

Parametry przepustów instalacyjnych

Dobór przepustów ogniowych zależy od rodzaju instalacji i specyfiki danego przewodu. Wyznacznikiem bezpieczeństwa i jakości przejścia ppoż jest jego poziom odporności ogniowej. Na ten parametr składają się szczelność oraz izolacyjność. Szczelność określana jest literą E, natomiast izolacyjność I. Liczba symbolu EI120 jest informacją o liczbie minut, podczas których ogień nie przedostanie się przez ścianę izolacyjną. Wartość odporności przepustów instalacyjnych musi być równa odporności ściany działowej.

Odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe i weryfikacja stanu ochrony przeciwpożarowej budynku powinny być priorytetem. Skorzystanie z usług doświadczonych, którzy wytłumaczą specyfikę zagrożeń oraz zaproponują i wdrożą najlepsze rozwiązania, będzie najlepszym wyborem. Wszelkie zaniedbania opisanego tematu mogą doprowadzić do zagrożenia. Właśnie dlatego warto wybrać firmę, która zajmie się tematem kompleksowo, dzięki czemu zyskacie Państwo gwarancję bezpieczeństwa i komfortu.

Sprawdź nasze usługi związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym – PPOŻ Warszawa i skontaktuj się z nami!

Usługi przeciwpożarowe Warszawa