...

Gaszenie urządzeń elektrycznych – czym się różni od tradycyjnego gaszenia?

gaszenie urządzeń elektrycznych

Gaszenie urządzeń elektrycznych – czym się różni od tradycyjnego gaszenia?

Pożar urządzeń elektrycznych pod napięciem może przytrafić się w domu, biurze, sklepie czy zakładzie pracy. Gaszenie urządzeń elektrycznych w razie pożaru jest wyjątkowo niebezpieczne. Gdy już do niego dojdzie, trzeba działać szybko, ale przede wszystkim z rozwagą (maksimum ostrożności), gdyż zagraża nam wtedy nie tylko ogień, ale również ryzyko porażenia prądem. Oczywiście kluczowe jest użycie odpowiedniego środka gaśniczego. Czy istnieje w ogóle gaśnica do urządzeń elektrycznych? Podpowiadamy w dalszej części artykułu.

Gaszenie urządzeń elektrycznych – jak postępować?

Pożar urządzeń elektrycznych jest wysoce niebezpieczny z obawy o ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Aby uniknąć porażenia prądem należy odłączyć płonące urządzenie od źródła zasilania. Nie zawsze jest to jednak możliwe. W takim przypadku należy odłączyć zasilanie instalacji za pomocą bezpiecznika lub wyłącznika nadprądowego w rozdzielni elektrycznej. Jeśli to możliwe, do momentu przyjazdu straży pożarnej sami przystępujemy do gaszenia urządzeń.  Należy użyć do tego odpowiedniej gaśnicy. Czy jest w ogóle odpowiednia gaśnica do urządzeń elektrycznych

Jak nie gasić urządzeń elektrycznych?

Do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem surowo zabrania się wody, w tym wody morskiej. Woda przewodzi prąd, a więc może spowodować porażenie. Nie mogą być również używane gaśnice płynowe i pianowe, z wyjątkiem tych, które mają na etykiecie informację „Gaszenie urządzeń pod napięciem elektrycznym do 1000V”. Gaśnic proszkowych nie można wykorzystywać do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem powyżej 1000 V. Gaśnice na dwutlenek węgla są nieskuteczne w gaszeniu pożarów urządzeń elektrycznych pod napięciem powyżej 10 kV… Kategorycznie zabrania się stosowania gaśnic na dwutlenek węgla do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem powyżej 1 kV o długości strumienia gaśniczego mniejszej niż 3 metry. Użycie nieodpowiedniej gaśnicy do gaszenia urządzeń elektrycznych może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego i może zwiększyć zagrożenie. Warto o tym pamiętać! 

Przegląd gaśnic Warszawa

Jaka gaśnica do urządzeń elektrycznych

Podczas gaszenia pożarów w instalacjach elektrycznych stosuje się różne typy gaśnic, w zależności od różnych napięć. Przed wyborem gaśnicy do urządzeń elektronicznych trzeba wiedzieć, z jak dużym napięciem ma się do czynienia – granicą krytyczną jest napięcie 1000 V. Istotnym jest również fakt, jakie urządzenie będzie gaszone. W przypadku wszelkiego rodzaju sprzętu zawierającego cenne układy elektroniczne (np. komputery, serwery, sprzęt RTV, monitory) najlepsze będą gaśnice do elektroniki halonowe zawierająca związki bromo-, fluoro- i chloropochodne węglowodorów (GH-1/GH-2), na bazie dwutlenku węgla (UGS-2x), mgłowe  wypełnione wodą demineralizowaną (GM-3/GM-6) lub śniegowe CO2 (UGS-2x). W przypadku transformatorów czy rozdzielni najlepiej jest ugasić pożar za pomocą gaśnicy śniegowej (GS-2x/GS-5x). Jeżeli mamy do czynienia z urządzeniami pracującymi pod wysoki napięciem od 18 do 24 kV, wtedy należy korzystać ze specjalnych gaśnic energetycznych (płynnych lub proszkowych), jednocześnie zachowując odległość nie mniejszą niż 1,5 metra od palącego się obiektu.

Gaszenie urządzeń elektrycznych z punktu widzenia pracodawcy

Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników ma przestrzeganie przepisów BHP. Zatrudnione osoby powinny wiedzieć, jak zachować się w czasie pożaru, w tym gdy płoną urządzenia podłączone pod zasilanie.  Pracodawca powinien pilnować tego, aby wszyscy zostali przeszkoleni – chociażby z obsługi gaśnic (jaką wybrać, jak używać…). Oprócz tego, we właściwych miejscach powinny być zamieszczone instrukcje gaszenia i odpowiednio oznakowane gaśnice. Wszelkie zaniedbania opisanego tematu mogą doprowadzić do zagrożenia. Właśnie dlatego warto wybrać firmę, która zajmie się tematem kompleksowo, dzięki czemu zyskacie Państwo gwarancję bezpieczeństwa i komfortu.

Sprawdź nasze usługi związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym – PPOŻ Warszawa i skontaktuj się z nami!

PPOŻ Warszawa