...

Symbole i oznaczenia

Symbole i oznaczenia

Symbole i oznaczenia

TSP to całkowita ilość dymu wytworzona w czasie

Symbol B-s3-d2 oznacza

Symbol D-s1-d2 oznacza

Symbol D-s1-d1 oznacza

Wybierz niepalne (dotyczy posadzki)

Wybierz intensywnie dymiące (dotyczy posadzki)

Wybierz trudno zapalne (dotyczy posadzki)

Jakie PH występują w normie

Czym różni się EI1 od EI2

Różnice pomiędzy Sa i Sm

Promieniowanie to

Zdolność kominów w zakresie odporności na pożar sadzy

Zdolność do zabezpieczenia ogniochronnego

SSB to

ASB3 to

ASB1 to

różnica pomiędzy D a DH (dotyczy kurtyn dymowych)

Co oznacza Re500

Co oznacza SL500

Co oznacza Re

Co oznacza WL

Co oznacza B