Archiwa: Testy

Zbiorniki PPOŻ

Zbiorniki PPOŻ Przeciwpożarowy zbiornik wodny ziemny - przeciwpożarowy zbiornik wodny, którego obudowa została uformowana z ziemi bądź w formie wykopu, [...] Read More

Drogi pożarowe

Drogi pożarowe Droga pożarowa do budynku PM Q1000MJ/m2 powinna umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na wierzchnię jezdni co najmniej [...] Read More

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę Zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest wymagane dla: jednostek osadniczych o liczbie [...] Read More