...

Archiwa: Testy

SILOSY

SILOSY Odległości zamkniętych zbiorników na nawozy naturalne płynne oraz zamkniętych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, mierzone od pokryw [...] Read More

Zbiorniki gazu oleju itp.

Zbiorniki gazu oleju itp. Odległość zbiornika naziemnego oleju opałowego zasilającego kotłownię od budynku ZL powinna wynosić co najmniej 3 m. [...] Read More

metro

metro Stacja metra posiada co najmniej jedno dojście przeznaczone na potrzeby ekip ratowniczych, o szerokości w świetle i wysokości nie [...] Read More

przedszkola

przedszkola Wychowaniem przedszkolnym w punkcie lub zespole obejmuje się nie więcej niż 5 dzieci. 18 dzieci. 20 dzieci. 25 dzieci. [...] Read More

Symbole i oznaczenia

Symbole i oznaczenia TSP to całkowita ilość dymu wytworzona w czasie 100 sekund 600 sekund 120 sekund 240 sekund Symbol [...] Read More

Zbiorniki PPOŻ

Zbiorniki PPOŻ Przeciwpożarowy zbiornik wodny ziemny - przeciwpożarowy zbiornik wodny, którego obudowa została uformowana z ziemi bądź w formie wykopu, [...] Read More

Drogi pożarowe

Drogi pożarowe Droga pożarowa do budynku PM Q1000MJ/m2 powinna umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na wierzchnię jezdni co najmniej [...] Read More

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę Zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest wymagane dla: jednostek osadniczych o liczbie [...] Read More