...

Gęstość obciążenia ogniowego

Gęstość obciążenia ogniowego

Gęstość obciążenia ogniowego

Papier w rolach o średnicy co najmniej 0,5m i długości co najmniej 1m

Papier w belach o wymiarach co najmniej 0,20 x 1 x 1m

zboże w workach ułożonych w stosy, warstwy

Drewno okrągłe o średnicy co najmniej 0,2m

Węgiel kamienny w pryzmach i zwałach o wysokości co najmniej 1m

cukier w workach ułożonych w stosy

Zboże w stosach i pryzmach wysokości powyżej 1m

wysłodki buraczane w pryzmach wysokości powyżej 1m

papa smołowa i asfaltowa w rolkach

papier jako produkt gotowy po obróbce introligatorskiej w pełno paletowych ładunkach o masie ponad 400 kg

papier w procesach poligraficznych prasowany w ściśle ukształtowane paczki półproduktu (krudy) w pełno paletowych ładunkach o masie ponad 400 kg

kasze itp. w workach ułożonych w stosy, warstwy

Mrożonki owocowo-warzywne w kartonach, workach papierowych, foliowych itp. złożone na paletach drewnianych w tym foliowanych

Przetwory owocowo-warzywne w puszkach, słoikach, butelkach na paletach drewnianych (w tym foliowanych), w skrzynkach drewnianych, plastikowych, kartonach

Napoje niegazowane i gazowane, składowane jako wyrób gotowy na paletach drewnianych (w tym foliowanych), w skrzynkach drewnianych, plastikowych, kartonach

papa smołowa i asfaltowa w rolkach

Przy obliczaniu gęstości obciążenia ogniowego nie należy uwzględniać następujących materiałów: zanurzonych w wodzie i roztworach wodnych, zawartości wody ponad