...

Zbiorniki gazu oleju itp.

Zbiorniki gazu oleju itp.

Zbiorniki gazu oleju itp.

Odległość zbiornika naziemnego oleju opałowego zasilającego kotłownię od budynku ZL powinna wynosić co najmniej

Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW powinny być instalowane

W baterii zbiorników w magazynie oleju opałowego w budynku wszystkie zbiorniki

Magazyn oleju opałowego powinien być wyposażony w:

Magazyn oleju opałowego powinien być wyposażony

Odległość budynku ZL od zbiornika podziemnego oleju opałowego od urządzenia pomiarowego powinna wynosić co najmniej

Instalacja gazowa w budynku o wysokości 40 m ponad poziomem terenu

Odległość zbiornika z gazem płynnym od rzutu poziomego szyny tramwajowej (o 1kW) powinna wynosić co najmniej:

Odległość budynku ZL od zbiornika podziemnego oleju opałowego powinna wynosić:

Kocioł na paliwo stałe o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyżej 350 kW powinien być instalowany

Odległość zbiornika naziemnego oleju opałowego zasilającego kotłownię od budynku ZL powinna wynosić przy zastosowaniu ściany REI 120

Urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

odległość butli od najbliższych otworów okiennych lub drzwiowych w ścianie zewnętrznej budynku

Skład paliwa powinien być umieszczony

Odległość budynku IN wykonanego z materiałów niepalnych od zbiornika podziemnego oleju opałowego od urządzenia pomiarowego powinna wynosić co najmniej

Odległość podziemnego zbiornika z gazem płynnym o pojemności 30 m3 od granicy działki budowlanej z tymi zbiornikami powinna być nie mniejsza niż:

Dopuszczalna odległość zbiorników z gazem płynnym od budynków produkcyjnych i magazynowych powinna wynosić dla zbiorników o pojemności 10 m3 nadziemnego

Odległość zbiornika podziemnego oleju opałowego zasilającego kotłownię od budynku IN wykonanego z materiałów niepalnych powinna wynosić co najmniej

Kotły na olej opałowy o łącznej mocy cieplnej nominalnej 25kW

Maksymalne, łączne obciążenie cieplne, służące do określania wymaganej kubatury pomieszczenia, w którym będą zainstalowane kotły o mocy do 2000 kW, na olej opałowy,

Instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane

Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu należy stosować w tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest

Odległość budynku ZL od zbiornika podziemnego oleju opałowego, powinna wynosić co najmniej 3 m jeżeli będzie przykryty warstwą ziemi o grubości

Odległość budynku ZL od zbiornika podziemnego oleju opałowego od urządzenia pomiarowego przy wykorzystaniu ściany REI 120 powinna wynosić co najmniej

Zastosowanie instalacji gazowej w budynkach o wysokości ponad 25 m

. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane z jednego zbiornika z gazem płynnym lub grupy takich zbiorników. Liczba zbiorników naziemnych w grupie nie powinna przekraczać

Odległość pomiędzy grupami zbiorników naziemnych z gazem płynnym powinna wynosić (dla zbiorników 15 m3 i 15 m3)