...

Zasady sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Zasady sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Nasza firma zajmuje się opracowaniem a także aktualizacją instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Działamy na terenie Warszawy i okolic lecz odległość nie jest dla nas problemem, dojedziemy do każdego miejsca w kraju. Posiadamy doświadczenie w opracowaniu i aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a nasza kadra stworzy najlepsze rozwiązania dla Państwa firmy i podniesie poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku. Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowej wyceny, chętnie odpowiemy na każde pytanie.

PPOŻ Warszawa

 

 

Czy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest obowiązkowa?

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego IBP określa § 6 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).
„1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych i magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego…”
Warto zwrócić uwagę, iż obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nie dotyczy obiektów mieszkalnych.

Częstym pytaniem jest konieczność posiadania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w przypadku budynku mieszkalnego wielokondygnacyjnego z wielostanowiskowym garażem. Czy w przypadku, gdy poniżej części mieszkalnej znajduje się garaż instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana? Odpowiedź brzmi: tak, instrukcja pożarowa (IBP) jest w tym przypadku wymagana i należy ją wykonać. – PPOŻ Warszawa –

Niejednokrotnie instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nazywana jest instrukcją pożarową, instrukcja PPOŻ,  instrukcja bezpieczeństwa, instrukcja IBP, IBP. Prawidłową nazwą dokumentu, które określa rozporządzenie opisane powyżej to instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego Warszawa  najtańsze instrukcje bezpieczeństwa pożarowego w Warszawie PPOŻ Warszawa

Podstawowym celem opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego IBP jest zapewnienie odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej, a także określenie zadań i obowiązków użytkowników i administratorów w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego poprzez odniesienie się w niej w szczególności do:

– wyników analiz technicznych i procesów technologicznych, z uwzględnieniem występujących zagrożeń,
– zastosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych takich jak SSP, systemy oddymiania itp.
– ustaleń organizacyjnych w zakresie zapobiegania pożarom,
– zasad postępowania na wypadek pożaru,
a także wiele innych…

Innym, ważnym celem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest określenie sposobu postępowania na wypadek pożaru. Opracowując instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dokonujemy analizy danego obiektu. Porównujemy obecny stan ze stanem wymaganym. Oceniamy warunki ochrony przeciwpożarowej występujące w danym obiekcie i porównujemy je do stanu wymaganego. Zadzwoń do nas i skorzystaj z darmowej wyceny.

 

Kiedy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego IBP jest wymagana w obiektach (lub ich częściach stanowiących odrębne strefy pożarowe), przeznaczone do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.
Wyjątkami są budynki, gdzie:
– kubatura brutto budynku bądź jego części stanowiącą odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3,
– kubatura brutto budynku inwentarskiej nie przekracza 1500 m3
– powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000m2 (obiektem innym niż budynek jest np. targowisko czy bazar).

UWAGA! Jeżeli w budynku występuje strefa zagrożenia wybuchem wtedy bezwzględnie instrukcja bezpieczeństwa jest wymagana. O tym, co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego możecie Państwo znaleźć na naszej stronie w sekcji usługi.

 

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddana okresowej aktualizacji co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna znajdować się w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego może stanowić w obiektach produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich część instrukcji technologiczno- rozruchowej, a w obiektach znajdujących się na terenach zamkniętych, służących obronności państwa oraz obiektach zlokalizowanych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych część planu ochrony działań ratowniczych. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być wdrożona w życie, poprzez jej zatwierdzanie (np. w formie zarządzenia) przez właściciela zakładu, bądź kierującego daną jednostką – np. dyrektora, prezesa lub inne osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pożarowe obiektu. Wdrożenie w życie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest również istotnym elementem składowym samego jej zatwierdzenia. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna stanowić materiał do przygotowania szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla pracowników.

scenariusz ppoż

Jaka jest cena instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Cena wykonania dla Państwa instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest uzależniona od wielu czynników. Przede wszystkim musimy wiedzieć, jaki obiekt będzie przedmiotem opracowania. Kolejną ważną rzeczą dla nas jest dostępność części graficznej – rzutów budynku. Część graficzną opracowujemy w zaawansowanych programach graficznych w formacie .dwg (CAD). Dostępność rzutów budynku w tym formacie znacząco wpływa na cenę instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych i poradzimy sobie także z podkładami plików w formacie .pdf czy .jpeg. Brak rzutów graficznych w wersji elektronicznej nie jest dla nas problemem. Jeśli nie mają Państwo rzutów – przyjedziemy i zrzutujemy budynek lub jego część. Prosimy o skorzystanie z darmowej wyceny instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

 

Skontaktuj się z nami!