...

Jak działa wskaźnik zadziałania i co to jest?

Jak działa wskaźnik zadziałania i co to jest?

Wskaźnik zadziałania jest to urządzenie z diodą, które jest przeznaczone do optycznego wskazania wzbudzenia czujki lub grupy czujek systemu sygnalizacji pożarowej, do której jest podłączony.
Wiele czujek znajduje się nad kasetonami podsufitowymi, na suficie czyli pomiędzy kasetonem a sufitem, lub w kanałach wentylacyjnych – są po prostu niewidoczne.

W przestrzeniach tych bardzo często występują różnego rodzaju kable czy moduły, które są narażone na wybuch pożaru. W przypadku inicjacji pożaru i uwolnienia się dymu, czujka systemu sygnalizacji pożaru (SSP) zostaje wzbudzona a sygnał z czujki przechodzi do centrali. Aby Obsługa Centrali podczas weryfikacji mogła dokładnie odnaleźć miejsce pożaru powstał właśnie wskaźnik zadziałania (WZ). Dioda znajdująca się we wskaźniku zadziałania zasilana jest prądem płynącym przez czujkę, która jest w fazie wzbudzenia (alarmowania).

Sprawdź naszą ofertę:
– Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
Przeglądy i legalizacja gaśnic
Przeglądy i badanie wydajności hydrantów
Przeglądy systemów sygnalizacji pożarowej

Projekt, przeglądy oraz konserwacja systemu sygnalizacji pożaru – serwis PPOŻ Warszawa

Należy pamiętać, iż każdy wskaźnik zadziałania, tak samo jak czujki systemu sygnalizacji pożarowej powinny być sprawdzane minimum raz w roku. Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu konserwacji, projektowaniu oraz wykonywaniu przeglądów systemów sygnalizacji pożarowej na terenie Warszawy, a także całego województwa mazowieckiego. Zapraszamy do kontaktu oraz zapoznania się z naszą ofertą.

 

Cykliczna konserwacja czujek ppoż oraz wszystkich elementów systemu sygnalizacji pożaru (SSP) zmniejsza ryzyko występowania fałszywych alarmów.

 

 

Skontaktuj się z nami!