...

Jak prawidłowo wykonać przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego?

oświetlenie ewakuacyjne

Jak prawidłowo wykonać przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego?

Urządzenie do wykonywania pomiaru oświetlenia nazywamy luksomierzem. Jednostką natężenia oświetlenia jest luks (lx). Luks to lumen (lm) na metr do kwadratu. Wszystkie pomiary natężenia należy wykonywać miernikami z odpowiednimi deklaracjami producenta i certyfikatami, z korekcją cosinusową i fotopową, natomiast wszystkie pomiary luminacji należy wykonać luksomierzem z korekcją fotopową.  Czy luksomierz może mieć tolerancję błędu? Tak, maksymalnie dziesięcio procentową (10%). Pomiar miernikiem do pomiaru awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego może być wykonywany maksymalnie do wysokości 20 mm nad podłożem.

Protokół, raporty, przeglądy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

W każdym budynku, w którym znajduje się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy prowadzić dziennik, którego celem jest raportowanie rutynowych sprawdzeń, testów, stanów w jakim znajduje się oświetlenie, czy uszkodzeniach. Dziennik przeglądów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinien służyć do zapisu informacji m. in.:

-data i opis zamówienia systemu, łącznie ze świadectwem określającym zmiany,

-data i opis każdego przeglądu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

-data i opis każdego uszkodzenia oraz wykonanych napraw,

-data i opis każdej zmiany w instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

W dzienniku powinny być także zapisane szczegóły związane z wymianą komponentów opraw, takich jak Kampy, akumulator czy bezpieczniki.

oświetlenie ewakuacyjne

Akumulatory do awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – przeglądy awaryjnego oświetlenia awaryjnego Skarżysko-Kamienna i Warszawa

Akumulatory zastosowane w oprawach awaryjnych powinny reprezentować jeden z typów: niklowo-kadmowe szczelnie zamknięte, kwasowo-ołowionwe niewylewne lub niklowo-metalowo-wodorkowe. Aby wymagania dotyczące akumulatorów do awaryjnego świetlenia ewakuacyjnego zostały spełnione, akumulator powinien być zgodny z dotyczącą go normą, a oprawa oświetleniowa powinna pracować w granicach określonych tolerancji, aby zapewnić, że wymagana wydajność akumulatora może być utrzymana podczas 4 lat jego normalnej pracy. Pojemność akumulatora powinna być tak dobrana, żeby oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego osiągała swój znamionowy czas pracy co najmniej przez 4 lata normalnej pracy.

Legalizacja gaśnic Warszawa

Rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej

W celu zapewnienia bezpiecznej drogi ewakuacyjnej, w przypadku gdy wystąpi zagrożenie, należy wskazać właściwy, zależy od miejsca tego zagrożenia kierunek ewakuacji. Takie rozwiązanie zalecane jest w szczególności dla dużych obiektów z wieloma wyjściami ewakuacyjnymi. W celu zapewnienia właściwego wyboru kierunku , znaki ewakuacyjne, wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak oświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca, nawet w warunkach silnego zadymienia.

Co powinny zawierać znaki bezpieczeństwa (oświetlenie ewakuacyjne)?

Znaki bezpieczeństwa zawierają znaki wskazujące kierunek ewakuacji, znaki wskazujące wyjście ewakuacyjne i inne znaki bezpieczeństwa potrzebne do obniżenia wystąpienia ryzyka podczas warunków ewakuacji. Znaki bezpieczeństwa powinny spełniać normy ISO 3864-1, ISO 3864-4 i EN ISO 7010. Znaczenie znaków ewakuacyjnych, wraz ze wspomagającymi je strzałkami, użyte z lub bez dodatkowego znaku tekstowego, musi spełniać EN ISO 7010. Należy pamiętać, że minimalny czas stosowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (znaków bezpieczeństwa oświetlanych wewnętrznie i zewnętrznie) do celów ewakuacji powinien wynosić minimum 1 godzinę.

 

Sprawdź również:

PPOŻ Warszawa

Legalizacja gaśnic Warszawa