...

Konserwacja i przeglądy systemów sygnalizacji pożarowej SSP

Konserwacja czujek SSP

Konserwacja i przeglądy systemów sygnalizacji pożarowej SSP

Pożar to jedno z najbardziej niebezpiecznych zdarzeń związanych z funkcjonowaniem dowolnego obiektu. Zwykle wiąże się to z bardzo dużymi stratami materialnymi i niesie ogromne zagrożenie dla osób przebywających w budynku. Jest mało prawdopodobne, że nigdy nie będzie możliwe wyeliminowanie zagrożenia pożarowego, ale można podjąć kroki w celu szybkiego wykrycia pożaru, aby straty materialne były jak najmniejsze. Do tego służą elektroniczne systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru SSP. Jest to zbiór kompatybilnych elementów, które tworzą instalację o określonej konfiguracji, wykrywają pożar oraz inicjują alarm. Regularna konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej zmniejsza ryzyko występowania fałszywych alarmów.

Przegląd czujek Warszawa

Rodzaje czujek dymu i systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru SSP

Być może zdajesz sobie sprawę, że istnieje kilka rodzajów czujek, ale możesz nie wiedzieć, jakie są między nimi różnice. Poniżej wyjaśnimy Ci ich przeznaczenie i miejsce, w którym najlepiej się sprawdzą konkretne czujniki, pomagając w dokonaniu najlepszego wyboru zabezpieczenia się przed pożarem. Do wykrywania pożaru wykorzystywane są: czujki dymu działające na zasadzie jonizacji, rozpraszania światła przez cząstki dymu, a także pochłaniania światła przez cząstki dymu. Możemy także rozróżnić czujki ciepła reagujące na szybkość wzrostu temperatury wokół elementu pomiarowego a także przekroczenie określonej temperatury wokół tego elementu. Na rynku dostępne są także czujki płomienia, które wykrywają emitowane przez płomień promieniowanie podczerwone a także ultrafioletowe. Do wyboru mamy także czujki wielodetektorowe, zawierające kombinację detektorów wyżej wymienionych czujek.

Jak często wykonywać przeglądy systemów sygnalizacji pożarowej?

System Sygnalizacji Pożarowej (SSP) ma zadanie automatycznie wykryć pożar w możliwie najwcześniejszym stadium rozwoju, zaalarmować osoby znajdujące się w budynku o niebezpieczeństwie, a także zainicjować uruchomienie przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających. Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

PPOŻ WARSZAWA

System Sygnalizacji Pożarowej – SSP – SAP – Przeglądy – Konserwacja – Projekt i montaż – Skarżysko-Kamienna – Warszawa

System Sygnalizacji Pożarowej (SSP) to zbiór elementów kompatybilnych ze sobą, które tworzą instalację o określonej konfiguracji, posiadają zdolność do wykrycia pożaru, zainicjowania alarmu i innych stosownych działań. Jesteśmy firmą, która specjalizuje się w przeglądach systemów sygnalizacji pożarowej. Działamy głównie na urządzeniach polskiej firmy Polon Alfa, Bosch czy Aritech. Wszystkie przeglądy potwierdzamy dokładnymi protokołami.

Projektowanie systemu sygnalizacji pożarowej

Zespół Alfa Fire posiada odpowiednie kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje do projektowania systemów sygnalizacji pożarowej. Przed przystąpieniem do projektowania SSP uzgadniamy z inwestorem zakres ochrony – częściowa czy całkowita, rodzaj systemu – automatyczny czy same ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), kogo i w jaki sposób należy powiadomić o alarmie, a także współdziałanie instalacji SSP z innymi środkami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dowiedz się w jakich budynkach systemy sygnalizacji pożarowej są wymagane – kliknij.

PPOŻ Skarżysko

Zaprojektujemy i wykonamy instalację systemów wykrywana i sygnalizacji pożarowej SSP

W ostatnich latach firma Alfa Fire zaprojektowała i wykonała kilkadziesiąt systemów sygnalizacji pożaru, od bardzo małych z kilkunastoma czujkami po systemy liczące ponad 3000 elementów. Nasze doświadczenie pozwala nam na realizację nawet najbardziej skomplikowanych instalacji, związanych z setkami zależności z innymi urządzeniami automatyki pożarowej budynków takimi jak: systemy wentylacji i oddymiania, sygnalizacja alarmów, windy przeciwpożarowe, tryskacze, instalacje gaśnicze itp.

Bądź bezpieczny z naszymi alarmami przeciwpożarowymi i przeglądami alarmów przeciwpożarowych

Pamiętaj, że tylko działające czujniki dymu ratują życie, dlatego sprawdzaj wszystkie czujniki dymu przynajmniej co sześć miesięcy.

Sprawdź również:

PPOŻ Warszawa

Legalizacja gaśnic Warszawa