...

Jakie są rodzaje gaśnic i co mówią nam ich oznaczenia?

Jakie są rodzaje gaśnic i co mówią nam ich oznaczenia?

Są najczęściej spotykanym zabezpieczeniem przeciwpożarowym i mają wszechstronne zastosowanie. Mowa oczywiście o gaśnicach. Co oznaczają ich oznaczenia, czy wystarczą do zabezpieczenia budynku oraz gdzie zrobić przegląd gaśnic? Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu. 

Kiedy myślimy o gaszeniu pożaru, pierwszym środkiem, który przychodzi do głowy jest woda. Oczywiście sprawdza się ona w większości akcji, ale czasem może przysporzyć jedynie więcej szkód. By jej użyć potrzeba przyłączenia do pionu lub hydrantu, co nie zawsze jest możliwe. Jako eksperci PPOŻ doradzamy wtedy gaśnice. Warto jednak wiedzieć, co znaczą umieszczone na nich oznaczenia i co znajduje się w środku. Do dyspozycji mamy 4 rodzaje gaśnic i pokrótce o nich opowiemy. Zanim to nastąpi warto przypomnieć o 5 kategoriach pożarów, które oznaczone są literami alfabetu:

  • A oznacza pożar materii organicznej, 
  • B cieczy i materiałów stałych, 
  • C gazów, 
  • D metali (typu sód czy uran) 
  • F tłuszczy i olejów.

Nie każdą gaśnicę można stosować do każdego pożaru, dlatego warto poznać rodzaje gaśnic i ich przeznaczenie.

 

Rodzaje gaśnic i ich zastosowanie

  • Gaśnica proszkowa (oznaczona symbolem GP) gasi pożar “odcinając” tlen. Może być wypełniona proszkiem do gaszenia pożarów ABC lub tylko BC. Oznacza to, że gaśnica ta ma zastosowanie przy pożarze cieczy i materiałów stałych, gazów oraz w niektórych przypadkach również przy pożarze materii organicznej.

 

rodzaje gaśnic

 

  • Nieco mniej popularna jest gaśnica pianowa (GW), która radzi sobie z pożarami z grupy A i B, ale jednocześnie nie przynosi tak wielu strat jak woda. Gaśnica pianowa jest przeznaczona do gaszenia pożarów materii organicznej, oraz cieczy i materiałów stałych.

 

typy gaśnic

 

  • Gaśnica śniegowa sprawdzi się (GS) w pożarach typu BC. Uwalnia ona dwutlenek węgla, który z jednej strony skutecznie poskramia pożar, z drugiej wygląda jak śnieg. Przeznaczenie tej gaśnicy to gaszenie pożaru cieczy i materiałów stałych oraz gazów.

 

rodzaje gaśnic i ich zastosowanie

 

  • Natomiast niewiele osób wie, że istnieją także gaśnice wodne mgłowe (GWM), która mają najszersze zastosowanie. Można ich użyć podczas pożarów z kategorii A, B, C i F. Oznacza to, że przeznaczenie gaśnicy GWM obejmuje pożary materii organicznej, cieczy i materiałów stałych, gazów, tłuszczy oraz olejów. Zastosowanie gaśnicy mgłowej nie obejmuje jedynie metali.

 

rodzaje gaśnic i oznaczenia

Dodatkowe oznaczenia gaśnic

Dodatkowe oznaczenia, jakie możemy znaleźć na gaśnicy symbolizują jej pojemność, umiejscowienie zbiornika z gazem oraz kategorię pożaru, którą można gasić przy pomocy danego egzemplarza. Na przykład oznaczenie gaśnicy GP 6x ABC będzie oznaczało gaśnicę proszkową, o pojemności 6 kilogramów środka gaśniczego, która jest pod stałym ciśnieniem (zbiornik z gazem jest w środku) i można nią gasić pożary typu ABC. Natomiast GW 9z to oznaczenie gaśnicy pianowej, o pojemności 9 kilogramów ze zbiornikiem zewnętrznym, a więc należy wyjąć zawleczkę, aby poprawnie uruchomić sprzęt. 

Na każdej gaśnicy znajdziesz krótką instrukcję jej obsługi. Warto się z nią zaznajomić choćby podczas szkolenia z rodzajów gaśnic lub szerzej – z bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Z chęcią przeprowadzimy dla Ciebie takie szkolenie! Podręczny sprzęt gaśniczy może zapewnić cenne sekundy podczas pożaru i zmniejszyć poziom zniszczeń, dlatego każdy pracownik powinien umieć je obsługiwać. 

Ile gaśnic powinno być w pomieszczeniu? 

To bardzo trudne do oszacowania, ponieważ będzie miała na to wpływ wielkość pomieszczenia, materiały z których zostało ono zbudowane oraz jego przeznaczenie. W zależności od tych zmiennych ilość i typy gaśnic mogą być różne. Czasem one same nie wystarczą i dla odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego konieczna będzie instalacja zraszaczy automatycznych, hydrantów wewnętrznych lub innych zabezpieczeń.

Jeśli nie  jesteś pewien ile gaśnic powinno się znajdować w pomieszczeniu i czy są one wystarczającym zabezpieczeniem, zgłoś się do AlfaFire po pomoc! Nie tylko pomożemy z obliczeniem ilości gaśnic, ewentualnym zapotrzebowaniem na inne zabezpieczenia, przeprowadzimy przegląd gaśnic, ale również w stworzeniu scenariusza pożarowego. 

Co ile należy robić i gdzie zrobić przegląd gaśnic? 

Zgodnie z paragrafem 3 ustępami 2 i 3 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, gaśnice przewoźne i przenośne “powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic”, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Powinien ją wykonywać profesjonalny konserwator.