Scenariusz pożarowy – czym jest i kiedy należy wykonać jego aktualizację?

Scenariusz pożarowy – czym jest i kiedy należy wykonać jego aktualizację?

Scenariusz pożarowy to opis sekwencji możliwych w czasie pożaru zdarzeń. W scenariuszu pożarowym zawarte są informacje o wszystkich zabezpieczeniach zainstalowanych w analizowanym obiekcie oraz sposób w jaki oddziałują na siebie. W scenariuszu pożarowym zawarty jest opis potencjalnych zagrożeń a także rozwiązania organizacyjne, które będą pożądane do prawidłowego funkcjonowania zabezpieczeń ppoż.

scenariusz ppoż

Czy scenariusz pożarowy jest wymagany?

Podstawą prawną opracowania scenariusza pożarowego Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. W rozporządzeniu jasno określone są budynki, dla których scenariusz ppoż jest wymagany. Są to wszystkie budynki wyposażone system sygnalizacji pożarowej lub inne urządzenia przeciwpożarowe.

PPOŻ Warszawa

Kto opracowuje scenariusz przeciwpożarowy?

Scenariusz pożarowy opracowany w momencie wykonywania projektu systemu sygnalizacji pożaru. Scenariusz pożarowy musi zostać uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

Sprawdź oferowane przez zespół ALFAFIRE usługi przeciwpożarowe

 

Kiedy należy wykonać aktualizację scenariusza pożarowego?

Scenariusz pożarowy nie podlega aktualizacji co dany okres. Należy aktualizować scenariusz pożarowy wtedy, gdy w budynku zostaną wprowadzone istotne zmiany np. dobudowana część budynku z dołożonymi elementami systemu sygnalizacji pożarowej (np. EKS – sterowanie systemem oddymiania).

Z czego składa się scenariusz pożarowy? jakie informacje powinny być zawarte w scenariuszu pożarowym?

Scenariusz pożarowy składa się z opisu obiektu wraz z jego charakterystyką, warunki ewakuacji, opisy i charakterystyki systemów znajdujących się w budynku (np. system oddymiania, system sygnalizacji pożarowej), matrycy sterowań a także podaniem podstaw prawnych opracowywanego dokumentu.