...

Autor: Patryk Sieczka

Przepisy pożarowe dla budynków

Przepisy pożarowe dla budynków

W kontekście zagrożenia pożarem powinniśmy dążyć do osiągnięcia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, tak by ograniczyć zagrożenie dla zdrowia, życia i […]

Read More
Uzgodnienia ppoż projektu budowlanego

Uzgodnienia PPOŻ projektu budowlanego

Projekty budowlane muszą uwzględniać spełnienie wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Wymagania te dotyczą między innymi klasy pożarowej budynku, odporności ogniowej elementów, […]

Read More
Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem

Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem

Strefa zagrożenia wybuchem to obszar, gdzie może występować mieszanina substancji łatwo palnych z powietrzem lub innymi utleniaczami o stężeniu zawartym […]

Read More
Zabezpieczenia przeciwpożarowe w szkole

Zabezpieczenia przeciwpożarowe w szkole

W trosce o zdrowie i życie najmłodszych, przepisy przeciwpożarowe stanowią istotny element funkcjonowania wszystkich placówek oświatowych w Polsce. Zabezpieczenia przeciwpożarowe […]

Read More