AlfaFire - Inżynieria Pożarowa

Zasady sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Nasza firma zajmuje się opracowaniem a także aktualizacją instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Działamy na terenie Warszawy i okolic lecz odległość nie jest dla nas problemem, dojedziemy do każdego miejsca w kraju. Posiadamy doświadczenie w opracowaniu i aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a nasza kadra stworzy najlepsze rozwiązania dla Państwa firmy i podniesie poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku. Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowej wyceny, chętnie odpowiemy na każde pytanie.

(więcej…)

Jak przebiega przegląd gaśnic?

Gaśnica to urządzenie zawierające środek gaśniczy, który może być wyrzucany na skutek działania ciśnienia wewnętrznego i kierowany na ogień. Składa się z korpusu, armatury korpusu (urządzenie sterujące gaśnicy, węża gaśnicy, głowicy gaśnicy a także mediów (np. proszku gaśniczego czy piany gaśniczej).  Gaśnice, w których masa proszku lub innego środka gaśniczego przekracza 3 kg lub objętość przekracza 3 litry należy wyposażyć w wąż. Długość węża nie powinna być powinna przekraczać 40 cm.

(więcej…)

Projekt systemu sygnalizacji pożaru SSP – przeglądy i konserwacje Warszawa

System sygnalizacji pożaru to zbiór elementów tworzących instalację o określonej konfiguracji, który wykrywa pożar, inicjuje alarm, może także automatycznie powiadomić Państwową Straż Pożarną lub wykonywać inne działania, których celem jest zmniejszenie skutków pożaru (np. sterować klapami oddymiającymi). To, gdzie system sygnalizacji pożarowej (SSP, SAP) jest wymagany pisaliśmy już w poprzednim artykule.

(więcej…)

oświetlenie ewakuacyjne

Jak prawidłowo wykonać przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego?

Urządzenie do wykonywania pomiaru oświetlenia nazywamy luksomierzem. Jednostką natężenia oświetlenia jest luks (lx). Luks to lumen (lm) na metr do kwadratu. Wszystkie pomiary natężenia należy wykonywać miernikami z odpowiednimi deklaracjami producenta i certyfikatami, z korekcją cosinusową i fotopową, natomiast wszystkie pomiary luminacji należy wykonać luksomierzem z korekcją fotopową.  Czy luksomierz może mieć tolerancję błędu? Tak, maksymalnie dziesięcio procentową (10%). Pomiar miernikiem do pomiaru awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego może być wykonywany maksymalnie do wysokości 20 mm nad podłożem.

(więcej…)

ppoż warszawa

Czy można dostać mandat za brak gaśnicy w samochodzie?

Apteczka i gaśnica samochodowa są wymagane przez prawo nie tylko w Polsce, a w większości krajów nordyckich, wschodnioeuropejskich, bałtyckich i radzieckich. Apteczka i gaśnica samochodowa nie są jednak wymagane prawnie podczas jazdy we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jednak nadal są zalecane. W Polsce za brak gaśnicy samochodowej skutkuje otrzymaniem mandatu w wysokości od 20 do 500 zł.

(więcej…)

Konserwacja czujek SSP

Konserwacja i przeglądy systemów sygnalizacji pożarowej SSP

Pożar to jedno z najbardziej niebezpiecznych zdarzeń związanych z funkcjonowaniem dowolnego obiektu. Zwykle wiąże się to z bardzo dużymi stratami materialnymi i niesie ogromne zagrożenie dla osób przebywających w budynku. Jest mało prawdopodobne, że nigdy nie będzie możliwe wyeliminowanie zagrożenia pożarowego, ale można podjąć kroki w celu szybkiego wykrycia pożaru, aby straty materialne były jak najmniejsze. Do tego służą elektroniczne systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru SSP. Jest to zbiór kompatybilnych elementów, które tworzą instalację o określonej konfiguracji, wykrywają pożar oraz inicjują alarm. Regularna konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej zmniejsza ryzyko występowania fałszywych alarmów.

(więcej…)

IBP Warszawa

Najczęstsze błędy przy tworzeniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest potrzebna po to, by zachować trzeźwy umysł w sytuacjach kryzysowych, takich jak wybuch pożaru. Opisane są w niej m.in.: procedury ewakuacyjne czy zasady postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Nasza firma specjalizuje się w opracowaniu i aktualizacji tego typu dokumentu. Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowej wyceny.

(więcej…)

Scenariusz pożarowy – czym jest i kiedy należy wykonać jego aktualizację?

Zagrożenie wybuchem pożaru jest realne, niezależnie od zastosowanych zabezpieczeń. Dopasowany do konkretnego obiektu scenariusz pożarowy pozwoli przygotować się na taką ewentualność oraz pomoże bezpiecznie i sprawnie przeprowadzić akcję ratunkową. Dlatego warto spojrzeć na ten dokument przez pryzmat bezpieczeństwa użytkowników obiektu, a nie jak na uciążliwą formalność.

(więcej…)