...

AlfaFire - Inżynieria Pożarowa

Zabezpieczenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów to prace mogące powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu.

(więcej…)

Jak działa wskaźnik zadziałania i co to jest?

Wskaźnik zadziałania jest to urządzenie z diodą, które jest przeznaczone do optycznego wskazania wzbudzenia czujki lub grupy czujek systemu sygnalizacji pożarowej, do której jest podłączony.
Wiele czujek znajduje się nad kasetonami podsufitowymi, na suficie czyli pomiędzy kasetonem a sufitem, lub w kanałach wentylacyjnych – są po prostu niewidoczne.

(więcej…)

Przeglądy klap dymowych pneumatycznych Warszawa

Systemy oddymiania pneumatycznego stały się bardzo popularne z powodu niskiej awaryjności, niskiej ceny wykonania projektu a także elementów systemu oddymiania pneumatycznego. W przypadku wystąpienia pożaru, systemy oddymiania pneumatyczne, a także elektryczne charakteryzują się dużą skutecznością odprowadzania dymu ze strefy objętej pożarem.

(więcej…)

Przegląd węży na maksymalne ciśnienie robocze

Firma Alfafire wykona dla Państwa pomiar ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowych zgodnie z Polskimi Normami. Próby ciśnieniowe węży hydrantowych (wymagane raz na 5 lat) wykonujemy na miejscu używając profesjonalnego i certyfikowanego sprzętu przeznaczonego do tego celu. Po każdym badaniu sporządzany protokoły powykonawcze, które są akceptowane przez ubezpieczycieli i organ Państwowej Straży Pożarnej.
(więcej…)

Oznakowanie ewakuacyjne – usługi PPOŻ Warszawa

W myśl obowiązujących przepisów jednym z najważniejszych aspektów w przypadku zagrożenia pożarowego w obiekcie budowlanym jest zapewnienie jego użytkownikom możliwości niezakłóconej ewakuacji do wyznaczonej strefy bezpiecznej. Strefa ta jest zazwyczaj zlokalizowana na zewnątrz obiektu w bezpiecznej odległości od zagrożonej strefy. Na drogach ewakuacji przeszkodę stanowić może zadymienie, które znacznie utrudnia, a czasem nawet uniemożliwia opuszczenie budynku.

(więcej…)

Klasyfikacja pożarowa budynków i stref pożarowych

Ochrona pożarowa to szereg zabezpieczeń i działań podejmowanych w celu niedopuszczenia lub powstrzymania pożaru w danym obiekcie. Budynek lub jego części stanowią natomiast strefy pożarowe, których definicja jest szczegółowo uregulowana prawnie. Powinny odpowiadać określonym warunkom technicznym oraz być zaprojektowane i wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia ograniczać rozprzestrzenianie się ognia, dawać możliwość ewakuacji ludzi oraz ich ratowania, a także uwzględniać bezpieczeństwo ekip ratowniczych. W poniższym artykule wyjaśniamy klasyfikację pożarową budynków i stref pożarowych.

(więcej…)

Zasady sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Nasza firma zajmuje się opracowaniem a także aktualizacją instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Działamy na terenie Warszawy i okolic lecz odległość nie jest dla nas problemem, dojedziemy do każdego miejsca w kraju. Posiadamy doświadczenie w opracowaniu i aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a nasza kadra stworzy najlepsze rozwiązania dla Państwa firmy i podniesie poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku. Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowej wyceny, chętnie odpowiemy na każde pytanie.

(więcej…)

Jak przebiega przegląd gaśnic?

Gaśnica to urządzenie zawierające środek gaśniczy, który może być wyrzucany na skutek działania ciśnienia wewnętrznego i kierowany na ogień. Składa się z korpusu, armatury korpusu (urządzenie sterujące gaśnicy, węża gaśnicy, głowicy gaśnicy a także mediów (np. proszku gaśniczego czy piany gaśniczej).  Gaśnice, w których masa proszku lub innego środka gaśniczego przekracza 3 kg lub objętość przekracza 3 litry należy wyposażyć w wąż. Długość węża nie powinna być powinna przekraczać 40 cm.

(więcej…)

Projekt systemu sygnalizacji pożaru SSP – przeglądy i konserwacje Warszawa

System sygnalizacji pożaru to zbiór elementów tworzących instalację o określonej konfiguracji, który wykrywa pożar, inicjuje alarm, może także automatycznie powiadomić Państwową Straż Pożarną lub wykonywać inne działania, których celem jest zmniejszenie skutków pożaru (np. sterować klapami oddymiającymi). To, gdzie system sygnalizacji pożarowej (SSP, SAP) jest wymagany pisaliśmy już w poprzednim artykule.

(więcej…)

oświetlenie ewakuacyjne

Jak prawidłowo wykonać przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego?

Urządzenie do wykonywania pomiaru oświetlenia nazywamy luksomierzem. Jednostką natężenia oświetlenia jest luks (lx). Luks to lumen (lm) na metr do kwadratu. Wszystkie pomiary natężenia należy wykonywać miernikami z odpowiednimi deklaracjami producenta i certyfikatami, z korekcją cosinusową i fotopową, natomiast wszystkie pomiary luminacji należy wykonać luksomierzem z korekcją fotopową.  Czy luksomierz może mieć tolerancję błędu? Tak, maksymalnie dziesięcio procentową (10%). Pomiar miernikiem do pomiaru awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego może być wykonywany maksymalnie do wysokości 20 mm nad podłożem.

(więcej…)